grafika
Lato w Mieście 2014 - archiwum

Lato w Mieście 2014

Termin realizacji 30 czerwiec – 29  sierpień 2014 r.

Zapisy dzieci na akcję "Lato w Mieście 2014" będą prowadzone w podanych obok placówkach od 2 czerwca !

Szczegółowe wytyczne opracowano na podstawie zarządzenia nr 1037/2011 Prezydenta m. st. Warszawy i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 218 poz.1696).

Wykaz placówek na terenie Dzielnicy Mokotów, do których można zapisać dzieci 6 letnie z oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Informujemy, że w mokotowskich placówkach, które prowadzą w chwili obecnej akcję „Lato w mieście” są wolne miejsca.

Zasady realizacji Programu w 2014 roku.

Z programu mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie. 

I    Punkty dziennego pobytu (realizowane w Szkołach Podstawowych)

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 9 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 218 poz.1696) wakacyjne placówki edukacyjne organizowane podczas „Lata w Mieście” podlegają zgłoszeniu wypoczynku w wersji elektronicznej i papierowej w Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 2. Decyzję o liczbie placówek podejmuje dzielnica z zastrzeżeniem, że każdego dnia wakacji w dzielnicy funkcjonuje przynajmniej jedna wakacyjna placówka edukacyjna (punkt dziennego pobytu).
 3. Warunkiem korzystania jest złożenie Karty Uczestnika w punkcie dziennego pobytu. Wzór Karty Uczestnika znajduje się w załączniku.
 4. Ustala się odpłatność za posiłki w wysokości 7 złotych dziennie.
 5. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. Dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), nie wnoszą opłat za posiłki.
 6. Posiłki otrzymują wszyscy uczestnicy zajęć w punktach dziennego pobytu. Dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), korzystają z posiłków przyniesionych z domu.
 7. Opłaty za posiłki będą przyjmowane na zasadach określonych przez dzielnicę.
 8. Zwroty opłat za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będą po zakończeniu edycji programu, na wniosek rodzica ze wskazaniem dni nieobecności dziecka. Zwroty realizowane będą do 15 września 2014 r.
 9. W punktach dziennego pobytu powinien być zatrudniony nauczyciel w.f. lub instruktor sportu, który jest włączony w organizację pracy placówki.
 10. W załączniku do wytycznych znajduje się ramowy wzór Regulaminu punktu dziennego pobytu opracowany przez koordynatorów programu. 
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.
Pdf
Drukuj
Powrót