Gospodarowanie odpadami w stolicy

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ) tel. 22 443 63 60

Wydział Obsługi Mieszkańców - stanowisko obsługi bezpośredniej

tel. 22 443 65 01

Szczegółowe informacje - Stolica czystości

Akty prawne:

  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)
  • Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy Uchwała nr XIV/292/2015 z 9-07-2015
Pdf
Drukuj
Powrót