logo.png
19115_logo1.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
bannery_260 x 90.png
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
Jan Ozimek - zapytaj Burmistrza
 
Jan Ozimek
tel.: 22 443 64 07
fax 22 325 45 51
e-mail:
 
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
 
 
REGULAMIN:
 1. Zadając pytanie, Użytkownik akceptuje Regulamin.
 2. Pytanie proszę przesłać za pomocą formularza kontaktowego (dostępny poniżej pod napisem "Komentarze"), podając pseudonim/imię i treść pytania/komentarza i zatwierdzając go poprzez "Dodaj komentarz".
 3. Użytkownik wyraża zgodę na publikację imienia oraz treści pytania na stronie internetowej www.mokotow.waw.pl
 4. Pytanie powinno być precyzyjne, w formie 1-2 zdań.
 5. Pytania są publikowane w wersji nadesłanej, z zachowaniem oryginalnej pisowni.
 6. Odpowiedź odnosi się wyłącznie do pytania i jest udzielana w zakresie kompetencji służbowych burmistrza i zadań dzielnicy.

  Uwaga! Nie publikujemy uwag ani komentarzy dotyczących funkcjonowania urzędów, które nie podlegają władzy burmistrza, jak np. urząd pracy, starostwo, policja, służba zdrowia itp.

  Rubryka ma służyć dobrej komunikacji burmistrza z mieszkańcami w sprawach związanych z zadaniami naszej dzielnicy. 

 7. Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania jest publikowana na tej stronie lub jeśli internauta sobie tego nie życzy, wysyłana na podany przez niego e-mail.
 8. Termin udzielenia odpowiedzi jest uzależniony od liczby napływających pytań oraz stopnia ich skomplikowania.
 9. Zabronione jest używanie wulgaryzmów, przesyłanie tekstów zawierających groźby lub obraźliwe wypowiedzi o konkretnych osobach (rubryka jest moderowana).
 10. W przypadku złamania powyższych zakazów pytanie nie będzie publikowane, a odpowiedź na nie nie będzie udzielona.
 11. Nie będą udzielane odpowiedzi na pytania często powtarzane. Proszę przejrzeć poprzednie wypowiedzi, ponieważ wielu Użytkowników porusza w swoich pytaniach te same tematy.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Czytaj pytanie
grafika
First page
1
Last page
ALS   2017-02-19 22:42:54
Panie Burmistrzu. 1) Dlaczego Wydz. Ochrony Środowiska nie zapewnia sprzątania Parku przy cmentarzu żołnierzy radzieckich - części przy ul. Kulskiego, nie zapewnia również sprzątania chodnika wzdłuż ogródków działkowych przy ul. Kulskiego, 2) dlaczego Wydz. Ochrony Środowiska nie odpisuje na maile z prośbą o interwencję w wyżej wymienionych kwestiach (wysłałam w październiku i listopadzie 2016r.) ani nie organizuje żadnych działań w celu usunięcia problemu? 3) Dlaczego chodnik wzdłuż ogródków działkowych przy ulicy Kulskiego nie jest w ogóle odśnieżany? 4) Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika wzdłuż ogródków działkowych przy ul. Kulskiego
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy omawiany teren został uprzątnięty. Prace porządkowe w okresie zimowym wykonywane są trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki. Wykonawca zajmujący się utrzymaniem porządku w Parku przy Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich został zobowiązany do szybkiego reagowania w przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych prac porządkowych.
Teren jest notorycznie zaśmiecany przez ekipy budowlane trwającej od lat budowy osiedla EKO PARK i działkowiczów. Jednak ze względów finansowych aktualnie nie jest możliwe zwiększenie częstotliwości sprzątania.
Teren parku wraz z przyległym terenem od strony ul. Kulskiego będzie objęty codziennym sprzątaniem (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od dnia 2 maja br.
Jednocześnie informuję, że w ciągu ostatniego miesiąca z terenu parku zostało wywiezionych ok. 60 m3 konarów, gałęzi i śmieci. Znaczna część tych gabarytów jest podrzucana. Aktualnie przy wjeździe na teren ogrodów działkowych od strony ul. Kulskiego pojawiły się kolejne składowiska gałęzi niewiadomego pochodzenia. Zostaną one usunięte w terminie do dnia 17 marca br.
Ciąg pieszy łączący ulicę Kulskiego z Parkiem przy Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich został zniszczony przez ciężki sprzęt budowlany, w stopniu uniemożliwiającym odśnieżanie.
Remont chodnika możliwy będzie po zakończeniu prac budowlanych na terenie EKO PARKU.
Maciej   2016-12-08 10:48:40
Panie Burmistrzu Ozimek,kiedy był pan ostatnio w parku Królikarnia? Od tygodnia główna aleja w parku zablokowana powalonymi przez wiatr drzewami,kosze pełne śmieci,które wiatr i ptaki roznoszą po całym parku i po stawach, oświetlenie w wielu punktach nie działa(panują egipskie ciemności).Ewidentny brak nadzoru i gospodarza.Ludzi atakują psy ,chodzące bez smyczy,zjawisko nagminne.Alejki zasrane odchodami psimi.Od miesięcy nie widać było w parku policji ani straży miejskiej,po zmierzch władza boi się chodzić po parku.Kiedy weźmie się pan za robotę?
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
Odpowiadając na Pana pytanie z dnia 8 grudnia br. zamieszczone przy pomocy formularza w portalu www.mokotow.waw.pl uprzejmie informuję, że podczas ostatniej kontroli terenów w dniu 20.12.2016 r. nie stwierdzono przepełnionych koszy w parku Arkadia. Prace porządkowe w okresie zimowym wykonywane są trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki. Wykonawca zajmujący się utrzymaniem porządku w parku Arkadia został zobowiązany do szybkiego reagowania w przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych prac porządkowych.
Problem powalonych drzew dotyczy wielu parków i skwerów na terenie Dzielnicy Mokotów. Poprzednia umowa na pielęgnację i wycinkę drzew została zakończona w dniu 30 listopada 2016 r. a kolejna podpisana z dniem 6 grudnia 2016 r. Powalone drzewa są sukcesywnie usuwane. Uprzątnięcie drzew z terenu parków Arkadia Dolna i Arkadia Górna planowane jest do dnia 30 grudnia br.
Sprawa braku oświetlenia w omawianych parkach została zgłoszona do Pogotowia Energetycznego Zarządu Dróg Miejskich.
Patrole Straży Miejskiej są cyklicznie wykonywane. Przypadki zakłócania spokoju lub dewastacji mienia pakowego należy interwencyjnie zgłaszać pod tel. 986.
Hanna   2016-10-24 08:16:59
Dzien Dobry.
Kiedy wreszcie pędzie podjęta uchwała dotycząca bonifikaty związana z wykupem mieszkań komunalnych.
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
W odpowiedzi na Pani zapytanie skierowane do tut. Urzędu za pomocą formularza na portalu www.mokotow.waw.pl w dniu 24.10.2016 r. odnośnie podjęcia przez Radę m.st. Warszawy prac nad uchwałą regulującą wysokość bonifikat przy wykupie mieszkań uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego nie został uchwalony nowy akt prawa miejscowego w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy ewentualna sprzedaż lokali może mieć miejsce wyłącznie na zasadach określonych w Uchwale Nr XXIX/615/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m. st. Warszawy (dostępnej na stronie http://bip.warszawa.pl).
Równocześnie informuję, że
- w dniu 18 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Sygn. akt I SA/Wa 60/13 stwierdził nieważność § 6 i 9 uchwały nr XXIX/615/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m. st. Warszawy.
- w dniu 17 czerwca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił § 4 pkt 5, § 7 oraz § 12 ust. 2 Uchwały Nr XXIX/615/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m. st. Warszawy.
W związku z tym niemożliwe jest w dalszym ciągu zbywanie lokali mieszkalnych z zastosowaniem bonifikat.
Viola    2016-10-21 08:33:25
Szanowny Panie Burmistrzu,
Co sie dzieje? Dlaczego jest badał brak ustawy o wykupie mieszkań komunalnych z bonifikatą.
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
W odpowiedzi na pytanie złożone za pomocą formularza w sprawie braku przepisów o wykupie mieszkań komunalnych z bonifikatą od ceny sprzedaży, uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z art. 68. ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 poz. 1774 z późn. zm.), właściwy organ (prezydent m.st. Warszawy) może udzielić bonifikaty od ustalonej ceny, na podstawie uchwały rady miasta, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana, jako lokal mieszkalny.
Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę Nr XXIX/615/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m. st. Warszawy.
W dniu 17 czerwca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił § 4 pkt 5, § 7 oraz § 12 ust. 2 Uchwały Nr XXIX/615/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m. st. Warszawy. W związku z tym niemożliwe jest obecnie zbywanie lokali mieszkalnych z zastosowaniem bonifikat wskazanych w przedmiotowej uchwale.
Do dnia dzisiejszego brak jest nowych przepisów prawa w sprawie wykupu mieszkań komunalnych z bonifikatą od ceny sprzedaży.
Mariola Kaminska   2016-09-13 09:42:16
Dzień dobry,
Czy można w centrum miasta hodować zwierzęta gospodarskie?
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
Szanowna Pani

Odpowiadając na wiadomość elektroniczną z dnia 13.09.2016r. w sprawie hodowania w centrum miasta zwierząt gospodarskich informuję, iż szczegółowe wymagania dot. utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, zawarte są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy w rozdziale VII, §30 i §31, (Uchwała nr XIV/292/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015r.).
First page
1
Last page
KONKURS.png
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png