logo.png
19115_logo1.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
bannery_260 x 90.png
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
Monika Gołębiewska-Kozakiewicz - zapytaj Burmistrza
 
Monika Gołębiewska-Kozakiewicz
tel.: 22 443 64 05
fax 22 325 45 51
e-mail:
 
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
 
REGULAMIN:
 1. Zadając pytanie, Użytkownik akceptuje Regulamin.
 2. Pytanie proszę przesłać za pomocą formularza kontaktowego (dostępny poniżej pod napisem "Komentarze"), podając pseudonim/imię i treść pytania/komentarza i zatwierdzając go poprzez "Dodaj komentarz".
 3. Użytkownik wyraża zgodę na publikację imienia oraz treści pytania na stronie internetowej www.mokotow.waw.pl
 4. Pytanie powinno być precyzyjne, w formie 1-2 zdań.
 5. Pytania są publikowane w wersji nadesłanej, z zachowaniem oryginalnej pisowni.
 6. Odpowiedź odnosi się wyłącznie do pytania i jest udzielana w zakresie kompetencji służbowych burmistrza i zadań dzielnicy.

  Uwaga! Nie publikujemy uwag ani komentarzy dotyczących funkcjonowania urzędów, które nie podlegają władzy burmistrza, jak np. urząd pracy, starostwo, policja, służba zdrowia itp.

  Rubryka ma służyć dobrej komunikacji burmistrza z mieszkańcami w sprawach związanych z zadaniami naszej dzielnicy. 

 7. Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania jest publikowana na tej stronie lub jeśli internauta sobie tego nie życzy, wysyłana na podany przez niego e-mail.
 8. Termin udzielenia odpowiedzi jest uzależniony od liczby napływających pytań oraz stopnia ich skomplikowania.
 9. Zabronione jest używanie wulgaryzmów, przesyłanie tekstów zawierających groźby lub obraźliwe wypowiedzi o konkretnych osobach (rubryka jest moderowana).
 10. W przypadku złamania powyższych zakazów pytanie nie będzie publikowane, a odpowiedź na nie nie będzie udzielona.
 11. Nie będą udzielane odpowiedzi na pytania często powtarzane. Proszę przejrzeć poprzednie wypowiedzi, ponieważ wielu Użytkowników porusza w swoich pytaniach te same tematy.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Czytaj pytanie
grafika
First page
1
Last page
Klaudia Martyna   2017-01-25 15:32:56
Dzień dobry. Chciałam wiedzieć w jakich dniach i godzinach są planowane zajęcia na basenie w ramach Programu ''Aktywny i bezpieczny senior''. W internecie widnieje jedynie informacja o terminie zapisów. Interesuje mnie to o tyle, że seniorzy między 55 a 65 r.ż. zazwyczaj jeszcze pracują. Chyba że program kierowany jest jedynie do osób bezrobotnych lub tych na wcześniejszej emeryturze.
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
Program „Aktywny i Bezpieczny Senior” adresowany jest do seniorów, mieszkańców Dzielnicy Mokotów powyżej 55 r.ż. bez względu na ich aktywność zawodową.

Zajęcia na basenie w latach ubiegłych realizowane były w soboty lub niedziele w godzinach wczesnopopołudniowych tj. w dni wolne od pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów, jak również biorąc pod uwagę możliwości Dzielnicy Mokotów w tym roku, dokładamy wszelkich starań by terminy zajęć na basenie pozostały bez zmian.
Katarzyna Wiśniewska   2017-01-05 14:03:04
Proszę mi powiedzieć jakie są powody próby wyeksmitowania matki czwórki dzieci zamieszkałej przy Dolnej 12 z mieszkania, pomimo tego, że spłaca dług w ratach i na bieżąco płaci czynsz?
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
Szanowna Pani,
w związku z Pani zapytaniem zamieszczonym w portalu internetowym uprzejmie dziękuję za zainteresowanie i nadesłane informacje. Urząd m.st. Warszawy mając jednak na względzie obowiązujące przepisy prawa, m.in. dotyczące ochrony danych osobowych i innych dóbr osobistych, nie może bez pisemnego upoważnienia odnosić się do prywatnych spraw mieszkańców i informować o nich osób postronnych, a tym bardziej podawać do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową urzędu.
Z poważaniem
Paulina   2016-11-08 17:44:25
Witam Panią.Byłam z narzeczonym osobą ubiegającą się o mieszkanie komunalne z gminy.14 października,otrzymałam wskazanie lokalu,ale tylko jednego,o pow całkowitej ok 35m2,pow mieszkalnej 24m2.Obecnie jest nas troje,mamy dwu miesięczną córeczkę.I moje pytanie...Czy jako rodzina 3 os,nie powinniśmy mieć wskazania mieszkania o większym metrażu,i czy przypadkiem wskazania nie powinny być minimum dwa? Mieliśmy tylko jedno,więc nie mieliśmy wyboru.Pozdrawiam serdecznie.
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
Szanowna Pani,
w odpowiedzi na pytanie zamieszczone na portalu, dotyczące otrzymania wskazania tylko jednej propozycji lokalu, uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z § 27 ust. 1 uchwały Rady miasta stołecznego Warszawa Nr LVIII/1751/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132 poz. 3937, z późn. zm.) realizacja listy polega na złożeniu wnioskodawcy kolejno dwóch propozycji najmu lokalu odpowiedniego dla struktury gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem jego specyficznych, uzasadnionych potrzeb, w szczególności takich jak niepełnosprawność lub podeszły wiek.
W momencie nie przyjęcia przez wnioskodawcę pierwszego wskazania lokalu, zostaje przygotowana następna propozycja.
Jednocześnie informuję, że Dzielnica Mokotów dysponuje przede wszystkim lokalami odzyskiwanymi w drodze naturalnego ruchu ludności i dlatego powierzchnia proponowanych lokali zależy również od bieżącego ich odzysku.
Anna   2016-10-21 17:24:04
Witam serdecznie. Chciałabym zapytać mając zaznaczony w orzeczeniu o niepełnosprawności punkt 10-prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju daje mi tylko prawo do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy ,czy również o staranie się o większe mieszkanie.Pozdrawiam.
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
Szanowna Pani,
w odpowiedzi na pytanie zamieszczone na portalu www.mokotow.waw.pl, dotyczące starania się oraz prawa do większego mieszkania uprzejmie informuję, że najem mieszkań pozostających w zasobie Miasta następuje w oparciu o przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r., poz. 1610) oraz uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy Nr LVIII/1751/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132 poz. 3937 z późn. zm.), która określa szczegółowe warunki najmu i zamiany lokali. Wyjaśniam, że wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności do zajmowania oddzielnego pokoju nie ma odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach, natomiast jest jednym z elementów analizy wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta.

Zgodnie z § 4 powołanej uchwały lokale z mieszkaniowego zasobu miasta mogą być wynajmowane osobom, które są bezdomne albo pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, przy czym za trudne warunki mieszkaniowe uznaje się zamieszkiwanie w lokalu, w którym na osobę przypada nie więcej niż 6 m2 powierzchni mieszkalnej, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a nadto w których gospodarstwie domowym średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza minimum dochodowego, które obecnie dla osób samotnych i samotnie wychowujących dzieci wynosi 1941,63 zł, a dla gospodarstwa wieloosobowego wynosi 1412,10 zł., przy czym minimum dochodowe zwiększa się w szczegółowo opisanych przypadkach. Uchwała wskazuje też inne przesłanki do najmu lokalu, brane pod uwagę przy analizie wniosków.

Zgodnie z procedurą określoną uchwałą, najem lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta (w tym także w drodze zamiany) może zostać dokonany jedynie na rzecz osoby, której wniosek został zaopiniowany przez Komisję Mieszkaniową oraz zakwalifikowany do realizacji przez Zarząd Dzielnicy, a nazwisko zostało umieszczone na liście osób oczekujących na najem mieszkania.

Wnioski osób występujących o zawarcie umowy najmu lokalu wraz z odpowiednimi załącznikami, w tym udokumentowaną wysokością dochodów, powinny być składane w urzędzie dzielnicy właściwym dla faktycznego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Stosowne druki dostępne są na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy - www.um.warszawa.pl, można je także pobrać w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy (dla Mokotowa - Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Mokotów, ul. Wiktorska 91A, I piętro, pokój 100, tel. 22 4436279, 22 4436292).
Marek   2016-10-17 20:38:57
Dzień dobry Pani Burmistrz. Na początku roku media podały informację, iż Rada Warszawy podjęła prace nad uchwałą regulującą wysokość bonifikaty przy wykupie mieszkań. Czy mógłbym prosić o informację czy prace te zostały zakończone i ewentualny numer uchwały?
Pozdrawiam serdecznie.
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
W odpowiedzi na Pana zapytanie skierowane do tut. Urzędu za pomocą formularza na portalu www.mokotow.waw.pl w dniu 17.10.2016 r. odnośnie podjęcia przez Radę m. st. Warszawy prac nad uchwałą regulującą wysokość bonifikat przy wykupie mieszkań uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego nie został uchwalony nowy akt prawa miejscowego w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy ewentualna sprzedaż lokali może mieć miejsce wyłącznie na zasadach określonych w Uchwale Nr XXIX/615/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m. st. Warszawy (dostępnej na stronie http://bip.warszawa.pl).
Równocześnie informuję, że
- w dniu 18 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Sygn. akt I SA/Wa 60/13 stwierdził nieważność § 6 i 9 uchwały nr XXIX/615/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m. st. Warszawy.
- w dniu 17 czerwca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił § 4 pkt 5, § 7 oraz § 12 ust. 2 Uchwały Nr XXIX/615/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m. st. Warszawy.
W związku z tym niemożliwe jest w dalszym ciągu zbywanie lokali mieszkalnych z zastosowaniem bonifikat.
First page
1
Last page
KONKURS.png
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png