e-Urząd

Obowiązki ewidencyjne  w  zakresie działalności gospodarczej prowadzone są przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.  Zadania zlecone przez Ministerstwo Rozwoju wykonywane są przez pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Mokotów.

CEIDG przedsiębiorcy mogą załatwić sprawy dotyczące ich firmy bez względu na miejsce zamieszkania.

Przedsiębiorca składa jeden wniosek (formularz CEIDG-1) o wpis do CEIDG, który jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (NIP), zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany (ZUS/KRUS).

Strona Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG)

Pdf
Drukuj
Powrót