logo.png
images.jpg
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
300plus.png
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
SJP.jpg
layout_set_logo.png
osir_logo_cale strona.jpg
Nowy-1.jpg
Nowy-1.jpg
baner.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
nieruchomości.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
baner OW 4.png
big baner oferta.GIF
Kasy

Kasy są czynne w godzinach pracy Urzędu:

  • poniedziałek 800 – 1800
  • wtorek - piątek 800 – 1600

W kasach można dokonać wszelkich opłat związanych ze sprawami załatwianymi w Urzędzie Dzielnicy Mokotów, w tym także:

opłaty skarbowej za sprawy załatwiane na terenie Dzielnicy zgodnie z właściwością miejscową organu podatkowego:
Art. 12 ustawy o opłacie skarbowej,z dnia 16 listopada 2006 r., (Dz.U.2006.225.1635):
„1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
  1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
  2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.”


Kasy przyjmują także płatności kartami płatniczymi MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON.

Wszelkich opłat można także dokonywać przelewem na odpowiednie konto bankowe Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Wykaz kont bankowych - zobacz

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png