Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

Centrum Obsługi

Adres Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
Centrum Obsługi
ul. Postępu 16A
02-676 Warszawa
nr tel. centrali (22) 50-20-000


Dni i godziny pracy punktu obsługi podatników:
Poniedziałki 730-1800

Wtorki-Piątki 800-1500

Obsługa interesantów:
Bezpośredni punkt obsługi interesantów w siedzibie Urzędu na parterze na Sali Obsługi w wyznaczonych okienkach.

Informacja telefoniczna:
Poniedziałek-piątek: 730-1530

tel. 22 50-20-000

Telefoniczny punkt informacyjny dla osób składających pozostałe zeznania roczne
(22) 50-20-097, 50-20-098

Dojazd
Autobusy:  117, 136, 138, 165, 189, 365, 401, 504.
Tramwaje:  17, 18, 31

Numery rachunków bankowych

Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Pozostałe rachunki:

Oddział banku: NBP O/O Warszawa
 • inne dochody
  62 1010 0071 2223 1433 4400 0000

 • Rachunek sum depozytowych i sum na zlecenie
  74 1010 1010 0165 4813 9120 0000

Oddział banku: NBP O/O Warszawa
NBP O/O Bydgoszcz

 • karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)
  24 1010 0055 0201 4330 0007 0000

 • wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa
  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

 • wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa
  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

 • rachunek do uiszczania opłaty skarbowej / Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Pdf
Drukuj
Powrót