Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

Centrum Obsługi

Adres Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
Centrum Obsługi
ul. Postępu 16A
02-676 Warszawa
nr tel. centrali (22) 50-20-000


Dni i godziny pracy punktu obsługi podatników:
Poniedziałki 730-1800

Wtorki-Piątki 730-1530

Obsługa interesantów:
Bezpośredni punkt obsługi interesantów w siedzibie Urzędu na parterze na Sali Obsługi w wyznaczonych okienkach.

Informacja telefoniczna:
Poniedziałek-piątek: 730-1530

Telefoniczny punkt obsługi dla osób opodatkowanych na zasadach ryczałtu
(22) 50-20-096

Telefoniczny punkt informacyjny dla osób składających pozostałe zeznania roczne
(22) 50-20-097

Dojazd
Autobusy:  117, 136, 138, 165, 189, 365, 401, 504.
Tramwaje:  17, 18, 31

Numery rachunków bankowych

Oddział banku: NBP O/O Warszawa
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, PPE, PPL, PPR)
  97 1010 1010 0165 4822 2300 0000
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  03 1010 1010 0165 4822 2100 0000
 • inne dochody
  91 1010 1010 0165 4822 2700 0000
 • podatek od towarów i usług (VAT)
  50 1010 1010 0165 4822 2200 0000

 • Rachunek sum depozytowych i sum na zlecenie
  74 1010 1010 0165 4813 9120 0000
NBP O/O Bydgoszcz
 • karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)
  24 1010 0055 0201 4330 0007 0000
 • wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa
  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
 • wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa
  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000
 • rachunek do uiszczania opłaty skarbowej / Urząd Dzielnicy Warszawa Mokotów
  18 1030 1508 0000 0005 5002 3113
Pdf
Drukuj
Powrót