logo.png
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
baner.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
osir_logo_cale strona.jpg
zima w miescie_230X80.png
Nowy-2.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
grafika
Komunikaty Urzędu Skarbowego

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów uprzejmie informuje:

 • Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przedłużają ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK".
 • Urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z JPK_VAT również w grudniu.
 • Przedsiębiorcy będą mogli się przeszkolić w dowolnym urzędzie.

W związku z rosnącym zainteresowaniem szkoleniami z zakresu JPK_VAT prowadzonymi w urzędach skarbowych w listopadzie br., akcja „Wtorki z JPK" będzie kontynuowana i szkolenia dla mikroprzedsiębiorców będą realizowane również w grudniu br.

Szkolenia w trzy wtorki grudnia

Bezpłatne szkolenia nt. tworzenia i przesyłania JPK_VAT przeprowadzą eksperci KAS we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce, z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych, w następujących terminach: 5.12, 12.12, 19.12.
Uwaga: przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczają się na co dzień.
Szczegółowe informacje, m.in. o godzinach i miejscach szkoleń, będą publikowane na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.
Więcej informacji o JPK na stronie Portalu Podatkowego MF.

W Urzędzie Skarbowym Warszawa Mokotów przedmiotowe szkolenia odbywają się zgodnie z harmonogramem w siedzibie Urzędu w godzinach 12-13. Zainteresowanych prosimy o przybycie i kontach z Ochroną.


 

Powstała Krajowa Administracja Skarbowa

1 marca 2017 r. została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa. Jest to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Wprowadzone zmiany  umożliwią lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych połączonych służb.

Krajowa Administracja Skarbowa to wyspecjalizowane jednostki administracji rządowej wykonujące zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Zapewniać będą także obsługę i wsparcie podatnikom i przedsiębiorcom w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.

Nową, skonsolidowaną KAS w woj. mazowieckim od 1 marca 2017 r. tworzą następujące jednostki organizacyjne:
1.  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
2.  51 urzędów skarbowych (lokalizacja urzędów skarbowych pozostała bez zmian)
3.  Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie wraz z 3 delegaturami i 7 oddziałami w Warszawie oraz 4 delegaturami zamiejscowymi w:  Radomiu, Pruszkowie, Siedlcach, Ciechanowie i 8 oddziałami celnymi w: Radomiu, Grójcu, Pruszkowie, Płocku, Siedlcach, Garwolinie, Ciechanowie, Ostrołęce.

Delegatury urzędów celno-skarbowych zostały zorganizowane na bazie urzędów celnych i funkcjonują w dotychczasowych lokalizacjach urzędów celnych. Dotychczasowe oddziały celne  kontynuują swoją działalność pod tą samą nazwą i w tych samych co dotychczas lokalizacjach.

Podczas przeprowadzania reformy przyjęto następujące założenia:

 • urzędy skarbowe wykonują dotychczasowe zadania,
 • utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej nie będzie tworzyło nowych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców.

Organizacja urzędów skarbowych, tj. ich siedziby, zasięg terytorialny i numery rachunków bankowych pozostają bez zmian. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej pozostaje również bez wpływu na przepisy regulujące rozliczenie roczne PIT. Stąd reforma nie będzie odczuwalna dla podatników składających deklaracje podatkowe w okresie rozliczania podatku PIT.  Bez zmian pozostaną również zasady rozliczania podatku CIT, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych.

W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejmie zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Urząd Celno-Skarbowy  będzie realizował zadania związane m.in. z wykonywaniem kontroli celno-skarbowej, ustalaniem i określaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, obejmowaniem towarów procedurami celnymi oraz rozpoznawaniem, wykrywaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw skarbowych.

 


 

Komunikat Naczelnika Urzędu

Nowy obowiązek dla małych i średnich przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie obowiązek przesyłania JPK dotyczy jedynie dużych firm.

W celu ustalenia statusu przedsiębiorcy należy kierować się kryteriami określonymi w art. 105-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. określić wielkość i rozmiar działalności gospodarczej (średnioroczne zatrudnienie oraz roczny obrót netto).

Rozszerzenie katalogu podmiotów, które mają obowiązek raportowania, ma za zadanie pozyskanie bieżącej informacji o transakcjach podlegających opodatkowaniu VAT. Umożliwi to szybką i skuteczną identyfikację wyłudzeń oraz unikania opodatkowania.

W celu ułatwienia małym oraz średnim przedsiębiorcom wypełnianie obowiązku została przygotowana bezpłatna aplikacja ze wszystkimi funkcjonalnościami niezbędnymi do złożenia JPK. Aplikacja jest już gotowa dla systemu operacyjnego Windows, kolejnym krokiem będzie jej udostępnienie również w systemie Linux.

Na stronach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej są dostępne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Więcej o zmianach w JPK w Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT zamieszczonej na stronach Ministerstwa Finansów.


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów uprzejmie informuje, iż w ramach Narodowej Loterii Paragonowej ruszyła akcja dla przedsiębiorców i instytucji pod hasłem:

“Wspieraj uczciwą konkurencję. Dołącz do akcji „Popieram loterię”.

W ramach Narodowej Loterii Paragonowej Ministerstwo Finansów inicjuje akcję dla przedsiębiorców i instytucji, które cenią uczciwość w interesach. Warto aby wszyscy, którzy działają na jasnych zasadach, bo zależy im na budowaniu zdrowej konkurencji,  popierali Narodową Loterię Paragonową.

Założeniem przedmiotowej akcji jest uświadomienie Polakom, że mają duży wpływ na kształtowanie uczciwego obrotu gospodarczego, a biorąc paragony wspierają uczciwych przedsiębiorców i równą konkurencję między nimi. Branie i wydawanie paragonów przekłada się wprost na stan naszego wspólnego budżetu, czyli finansowanie szkół, szpitali, kolei czy dróg. Jeśli te wartości są bliskie przedsiębiorcom, mogą zadeklarować swoje wsparcie i dołączyć do akcji Ministerstwa Finansów.

Każdy podmiot, który zadeklaruje poparcie dla idei przyświecających loterii może dołączyć do akcji. Wystarczy pobrać materiały Narodowej Loterii Paragonowej ze strony internetowej i wykorzystać je w swojej placówce. Szczegóły akcji dostępne są na stronie: https://loteriaparagonowa.gov.pl/edukacja/popieraja-nas  

Narodowa Loteria Paragonowa rozpoczęła się w październiku 2015 roku. Od początku cieszy się dużym zainteresowaniem i szybko zdobyła wielką popularność wśród Polaków, o czym świadczą miliony zarejestrowanych paragonów. Loteria to przede wszystkim akcja edukacyjna, która ma kształtować obywatelskie postawy i wspierać silne podstawy polskiej gospodarki.


Centra obsługi - wiele spraw w jednym miejscu

1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS
i akcyzy.

Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby. Było to szczególnie uciążliwe dla tych, którzy pracują lub studiują z dala od domu. Uzyskanie np. zaświadczenia wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. Od września, wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi.

W centrach obsługi pracownicy Administracji Podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, informować podatników
o ich prawach i obowiązkach.

Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji podatkowej, Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

 • złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub pobrać potwierdzenie zapłaty akcyzy
 • złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe ),

Na stanowiskach komputerowych w centrach obsługi podatnicy będą mieli dostęp do portalu podatkowego Ministerstwa Finansów, ePUAPu oraz zarejestrują działalność gospodarczą.

Sposób działania centrów będzie zestandaryzowany co oznacza, że podatnicy w każdym z nich będą mogli skorzystać z takich samych rozwiązań i być obsłużeni według jednakowych standardów.

Centra obsługi to jedno z wielu nowych rozwiązań wdrażanych w ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika.

W przyszłości planowane jest utworzenie kolejnych centrów oraz ciągły rozwój świadczonych przez nie usług.

Pilotaż tej nowej usługi Administracji Podatkowej będzie prowadzony od 1 września br. w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów.


 

„Nie daj się oszukać - sprawdź paragon” – startuje kolejna odsłona akcji


Usprawnienie organizacji Administracji Podatkowej - konsolidacja procesów pomocniczych

Od 1 kwietnia 2015 roku Administracja Podatkowa będzie funkcjonowała w innej formule niż dotychczas. Izba skarbowa i podległe jej urzędy skarbowe staną się jedną jednostką budżetową, a dla wszystkich pracowników tej administracji w województwie pracodawcą będzie izba skarbowa. Efektem tych zmian będzie lepsza wydajność, przejrzystość i szybkość działania Administracji Podatkowej oraz skuteczność w zakresie koordynacji realizowanych zadań i poziomu świadczenia usług publicznych. Wchodzące w życie zmiany nie będą miały wpływu na siatkę urzędów skarbowych.

 


Zmiany w sposobie przesyłania dokumentów przez płatników

Płatniku!

OD 1.01.2015 R. ZMIANY W PROCEDURZE ROZLICZANIA PIT I PRZESYŁANIA INFORMACJI DO US.

Naczelnik Urzędu skarbowego Warszawa Mokotów uprzejmie informuje, iż od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie nowe obowiązki w zakresie przesyłania do urzędów skarbowych, deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne za 2014 rok tj.  PIT-11, PIT-8C, PIT-40 - przedmiotowe zmiany dotyczą Płatników.  

Płatnicy którzy przesyłają dokumenty za więcej niż pięciu podatników (pracowników) muszą to zrobić obowiązkowo w formie elektronicznej.

Natomiast jeżeli przesyłają dokumenty za mniej niż pięciu podatników i nie korzystają z pomocy np. biura rachunkowego  decyzja czy przekazać deklaracje, informacje, papierowo czy elektronicznie należy do nich samych. Płatnicy, którzy wybiorą formę papierową składania deklaracji, jednakże posiadają krótszy termin do ich złożenia i termin ten upływa w dniu 31 stycznia 2015 r.


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów zachęca Państwa do korzystania z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - www.epuap.gov.pl.


EPUAP to łatwy i bezpieczny system informatyczny udostępniający usługi publiczne, dzięki któremu klienci m.in. urzędów skarbowych mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem internetu,   a przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi.
Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

 • Obywatelami a administracją.
 • Przedsiębiorcami a administracją.
 • Instytucjami administracji publicznej.

Podatnicy poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl powinni skorzystać z Katalogu Usług, który jest narzędziem standaryzującym sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej.

        W katalogu usług dla Podatników naszego Urzędu dostępne są następujące sprawy:

 • Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych.
 • Odwołania i zażalenia.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Pismo ogólne do urzędu.
 • Skargi,wnioski,zapytania do urzędu.
 • Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty podatkowej.
 • Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego.
 • Wydawanie zaświadczeń.
 • Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości.
 • Zaświadczenie o barku dochodów.
 • Zaświadczenie o dochodach.
 • Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jedynym warunkiem korzystania z usług dostępnych na portalu ePUAP jest posiadanie profilu zaufanego, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją a także odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Celem uzyskania profilu zaufanego należy:


I sposób – dla wszystkich obywateli:

 1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
 2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
 3. osobiście udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.
  Potwierdzenie profilu zaufanego Podatnik może uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów przy ul. Postępu 16a – Sala Obsługi lit.M.

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:

 1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
 2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
 3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png