grafika
Obsługa kolejkomatu
 
Informacja w sprawie obsługi podatnika

Załatwianie spraw w Urzędzie Skarbowym Warszawa Mokotów przy ul. Postępu 16a odbywa się w przeznaczonej do tego celu Sali Obsługi. W miejscu tym zainstalowane jest urządzenie tzw. kolejkomat, za pomocą którego po dotykowym wybraniu na pulpicie kolejkomatu litery stanowiącej odpowiednik rodzaju załatwianej sprawy, wydany zostanie numerek kierujący do wyspecjalizowanego w tym zakresie stanowiska. Obsługa kolejkomatu jest prosta, kolejne numery są wyświetlane na tablicy oraz wyczytywane przez lektora.

Opis informacji zamieszczonych na pulpicie kolejkomatu:

B - Rachunkowość podatkowa
C - Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
Wezwania D, E, P - litery przyporządkowane stanowiskom obsługującym wezwania

Obsługa bieżąca PIT, CIT, VAT, PCC, Spadki F, G, H, I, J, K

M - NIP - rejestracja, aktualizacje, informacje
N - Kancelaria (osoby z kilkoma różnymi dokumentami) okienko szybkiej obsługi po kolejnym dotknięciu pulpitu pola Obsługa bieżąca PIT, CIT, VAT, PCC, Spadki ukazuje się następna plansza:

F - Spadki i darowizny
G - PCC - podatek od czynności cywilno-prawnych
VAT
H - Kasy
I - Deklaracje, informacje, korekty, zaświadczenia

PODATEK DOCHODOWY J, K, L

  • J - Obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:
    - przyjmowania zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-16A, PIT-4R
    - udzielania informacji o wyborze formularza PIT, terminu i sposobu złożenia zeznania, uzgodnienia zaliczek i otrzymania zwrotu nadpłaty, tytułów odliczeń itp.,
  • K - Obsługa osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie:
    - przyjmowania zeznań podatkowych PIT-37, PIT-38,PIT-39- udzielania informacji o wyborze formularza PIT, terminu i sposobu złożenia zeznania, otrzymania zwrotu nadpłaty, tytułów odliczeń itp.

Wpłaty podatków i opłat dokonywane są w stanowisku bankowym, które mieści się obok ochrony. Do stanowiska kasowego nie ma potrzeby pobierania numerków.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt