logo.png
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
baner.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
osir_logo_cale strona.jpg
Nowy-1.jpg
zima w miescie_230X80.png
Nowy-2.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
grafika
Projekty realizowane

Tytuł projektu: „Zaprogramuj swoją przyszłość”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna” 
Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna(w tym w szkołach zawodowych)”

Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2016 - 31.05.2018 

Wartość projektu: 1 008 625,50 PLN

Beneficjent: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Uczestnicy: 230 uczniów oraz 15 nauczycieli Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie


Celem projektu jest podniesienie lub nabyciu nowych kwalifikacji zawodowych przez 15 nauczycieli oraz 230 uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Cel główny osiągnięty zostanie m.in. poprzez realizację takich zadań jak: doskonalenie zawodowe nauczycieli,  dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów w zawodzie Technik Mechatronik oraz Technik Informatyk, współpracę z pracodawcami, czy doposażenie pracowni programowania robotów i pracowni hydrauliki siłowej.


Tytuł projektu: „Chatka dla każdego Skrzatka”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” 
Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”

Planowany okres realizacji projektu: 01.05.2016 - 30.06.2017 

Wartość projektu: 163 812,50 PLN

Beneficjent: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Uczestnicy: Dwudziestka dzieci z grupy integracyjnej Przedszkola nr 326 Chatka Skrzatka w Warszawie


Celem projektu jest dostosowanie Przedszkola nr 326 w Warszawie do potrzeb 5(2k i 3M) dzieci z orzeczeniami i niepełnosprawnych oraz realizacja wielospecjalistycznej oferty edukacyjnej wyrównującej szanse oraz umożliwiającej pokonywanie barier w dostępności
do edukacji przedszkolnej

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png