grafika
Projekty realizowane

Tytuł projektu: „Radosne przedszkolaki”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” 
Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”

Planowany okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. - 31.03.2019 r. 

Wartość projektu: 219 819,69 PLN

Beneficjent: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Uczestnicy: 104 dzieci oraz 14 nauczycieli z Przedszkola nr 326  „Chatka Skrzatka” w Warszawie


Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Przedszkola nr 326 w Warszawie poprzez realizację dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych dla 104 dzieci, umożliwiających dzieciom z niepełnosprawnością, z orzeczeniami i opiniami, wyrównywanie deficytów i integrację z rówieśnikami oraz doposażenie i dostosowanie placówki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych okresie X.2017-III.2019r.


Tytuł projektu: „Zaprogramuj swoją przyszłość”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna” 
Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna(w tym w szkołach zawodowych)”

Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2016 - 31.05.2018 

Wartość projektu: 1 008 625,50 PLN

Beneficjent: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Uczestnicy: 230 uczniów oraz 15 nauczycieli Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie


Celem projektu jest podniesienie lub nabyciu nowych kwalifikacji zawodowych przez 15 nauczycieli oraz 230 uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Cel główny osiągnięty zostanie m.in. poprzez realizację takich zadań jak: doskonalenie zawodowe nauczycieli,  dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów w zawodzie Technik Mechatronik oraz Technik Informatyk, współpracę z pracodawcami, czy doposażenie pracowni programowania robotów i pracowni hydrauliki siłowej.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt