grafika
Lato w Mieście 2020

Program Lato w Mieście 2020 w dzielnicy Mokotów będzie realizowany w mokotowskich szkołach podstawowych od 29 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące programu „Lato/Zima w Mieście” znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji

Realizacja programu Lato w Mieście

L.p.  Szkoła 

I termin
3 tygodnie

II termin
2 tygodnie
III termin
2 tygodnie

IV termin
2 tygodnie i 1 dzień

29.06.-17.07. 20.07.-31.07. 03.08.-14.08. 17.08.-31.08.
1 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego X      
2 Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju       
3 Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego   X      
4 Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino      
5 Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza X      
6 Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery      X  
7 Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945    X    
8 Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego    X    
9 Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty      
10 Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego      
11 Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich      
12 Szkoła Podstawowa nr 205 im.   X    
13 Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej     X  
14 Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada   X    
15 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego      
16 Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego      
17 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga        X
18  Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego      X  

Zarządzenie nr 709/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05-06-2020 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę oraz nieodpłatnego transportu specjalistycznymi pojazdami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dla uczniów mających największe trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, w pierwszej kolejności poruszającym się na wózkach inwalidzkich, w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”.

Pdf
Drukuj
Powrót