grafika
Załączniki:
Konkurs ustny na najem wolnych lokali użytkowych (garaży, boksów motocyklowych, stanowisk postojowych w halach garażowych) z 8 marca 2019

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie § 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr 208/2019 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 23 stycznia 2019 r. zawiadamia, że z dniem 08.03.2019 r. ogłasza konkurs ustny na najem wolnych lokali użytkowych (garaży, boksów motocyklowych, stanowisk postojowych w halach garażowych) na okres do 3-ch lat znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów.

Formularze zgłoszeń do konkursu ustnego należy sporządzać zgodnie z poniższym regulaminem konkursu, który wraz formularzami można otrzymać w Dziale Najmu Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przy ulicy Irysowej 19 pokój 6 i 13, a także na stronach internetowych: www.zgnmokotow.waw.pl oraz www.mokotow.waw.pl.

Formularze zgłoszeń do konkursu ustnego należy składać osobiście w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przy ulicy Irysowej 19 pokój nr 7 w godzinach od 7:30 do 14:30. Zgłoszenia będą przyjmowane począwszy od dnia 08.03.2019 r. do godziny 12.30 w dniu 29.03.2019 r.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt