grafika
Uchwały podjęte przez Zarząd Dzielnicy Mokotów 30.01.2019 r.

Uchwała Nr 233/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 5 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu.

Uchwała Nr 234/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu nr 11 przy ul. Orężnej 7A na okres do 3 lat i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w/w lokalu użytkowego z dotychczasowym podmiotem.

Uchwała Nr 235/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu nr (...) przy ul. (...) na okres do 3 lat i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w/w lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na wstąpienie w stosunek najmu lokalu i uzyskanie statusu współnajemcy przez Pana (...) – wspólnika spółki cywilnej, w której wspólnikiem jest najemca.

Uchwała Nr 236/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego nr 87 usytuowanego przy ul. Puławskiej 238 do najmu na okres do 3 lat, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w/w lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą oraz na odstąpienie od pobrania kaucji zabezpieczającej.

Uchwała Nr 239/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych (garaży w budynkach wielolokalowych) do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 5 lat, wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu oraz na obniżenie wysokości kaucji zabezpieczających.

Uchwała Nr 240/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia garażu nr (...) usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ul. (...) do najmu na rzecz dotychczasowego podmiotu na okres do 3 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

Uchwała Nr 241/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia garażu nr 9 usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ul. Wiktorskiej 99 do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 5 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt