grafika
Uchwały podjęte przez Zarząd Dzielnicy Mokotów 23.01.2019 r.

Uchwała Nr 208/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych lokali użytkowych oraz zmiany Uchwały nr 6963/2018 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 21.11.2018 roku w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat zwolnionych lokali użytkowych.

Uchwała Nr 209/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu.

Uchwała Nr 210/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 5 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu.

Uchwała Nr 212/2019 z dnia 23.01.2019 r.  w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego nr 8A przy ulicy A. Malczewskiego 52 na okres do 3 lat i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w/w lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą oraz na zmianę rodzaju prowadzonej działalności, tj. z działalności statutowej na działalność gospodarczą - zakład fryzjerski.

Uchwała Nr 213/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. A. E. Odyńca 71A na okres do 3 lat i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia w/w lokalu użytkowego z Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Uchwała Nr 214/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego nr 78 przy ul. J. Gagarina 17 na okres do 5 lat i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w/w lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą oraz zmianę rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej z pralni chemicznej i farbiarni na pralnię chemiczną, farbiarnię i magiel.

Uchwała Nr 215/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego oznaczonego literą (...) usytuowanego w budynku przy ulicy (...) na okres do 3 lat, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz dopisanie do umowy najmu i uzyskanie statusu współnajemcy przez Pana (....) - wspólnika spółki cywilnej.

Uchwała Nr 216/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego nr 7 przy ul. A. Malczewskiego 52 na okres do 5 lat, wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w/w lokalu użytkowego z Komendantem Stołecznym Policji  oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji zabezpieczającej za lokal.

Uchwała Nr 220/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych (garaży w budynkach wielolokalowych) do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 5 lat, wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu oraz na obniżenie wysokości kaucji zabezpieczających.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt