Zima w Mieście 2019 - archiwum

Program „Zima w Mieście 2019” dla uczniów warszawskich szkół realizowany będzie w terminie od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r. w wybranych szkołach na terenie dzielnicy Mokotów.

Program "Zima w Mieście 2019"

Zapisy do programu rozpoczną się 4 grudnia 2018 r., za pośrednictwem strony internetowej: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

L.p.

Szkoła

Adres szkoły Termin

1

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego

ul. Gościniec 53

28.01.-08.02.

2

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego

ul. Wałbrzyska 5

28.01.-08.02.

3

Szkoła Podstawowa nr 69

ul. Wiktorska 73

28.01.-08.02.

4

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza

ul. Narbutta 14

28.01.-08.02.

5

Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty

ul. Pułku AK "Baszta" 3

28.01.-08.02.

6

Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza

ul. Kazimierzowska 16

28.01.-08.02.

7

Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego

ul. Zwierzyniecka 10

28.01.-08.02.

8

Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej

ul. Czarnomorska 3

28.01.-08.02.

9

Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego

ul. Piaseczyńska 114/116

28.01.-01.02.

10

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga

ul. Św. Bonifacego 10

28.01.-08.02.

11

Szkoła Podstawowa nr 371 im. Sandro Pertiniego

ul. Jana III Sobieskiego 68

28.01.-08.02.

Harmonogram zapisów do Programu "Zima w Mieście" 2019

Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
4 grudnia
godzina 12.00
13 grudnia
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów 
2 stycznia
godzina 13.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
2 stycznia
godzina 13.00
10 stycznia godzina 10.00 Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie
3 stycznia godzina 10.00 10 stycznia godzina 12.00 Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Zima w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwiedzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie
11 stycznia
 godzina 13.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę uczestniczenia.
Ostateczną decyję o przyjęciu do Programu podejmuje orgnizator wypoczynku
11 stycznia
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
Rekrutacja uzupełniająca  
Data Etap zapisów/czynności kandydata
od  do
14 stycznia godzina 8.00 16 stycznia godzina 11.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów 
18 stycznia
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
18 stycznia
godzina 16.00
23 stycznia godzina 14.00 Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie
21 stycznia godzina 8.00 23 stycznia godzina 16.00 Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Zima w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwiedzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie
24 stycznia
godzina 15.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę uczestniczenia.
Ostateczną decyję o przyjęciu do Programu podejmuje orgnizator wypoczynku
25 stycznia
godzina 14.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
25 stycznia
godzina 14.00
8 luty Zapisy na wolne miejsca
Rodzic/opiekun prawny zgłasza dziecko w szkole.
Decyjzę o przyjęciu do Programu podejmuje orgnizator wypoczynku

Z programu mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół oraz uczniowie uczęszczający do szkół poza Warszawą, mający stałe miejsce zamieszkania (zameldowania) w Warszawie. Mogą Państwo zapisywać dzieci do każdej szkoły na terenie Warszawy, która realizuje program „Zima w Mieście 2019”

Wszystkie zajęcia dla dzieci są bezpłatne.

W trakcie trwania programu „Zima w Mieście 2019” realizowany będzie transport dla dzieci mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, szczególnie poruszających się na wózkach. Przewozy mogą być zapewnione tylko do szkół biorących udział w programie. Informacje o konieczności zorganizowania dowozu należy zgłaszać w szkołach specjalnych lub do koordynatora dzielnicowego programu „Zima w Mieście 2019”.

Zapraszamy również odbiorców indywidualnych na bezpłatne zajęcia specjalistyczne organizowane przez mokotowskie jednostki:

Koordynator programu „Zima w Mieście 2019” w Dzielnicy Mokotów:

Pdf
Drukuj
Powrót