grafika
Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi (NGO, ang. non-governmental organizations) w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Główne formy oraz zasady współpracy m.st. Warszawy z NGO zostały uregulowane w Uchwale nr XIV/289/2015 Rady m.st Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020.

Wszystkie informacje oraz wykaz konkursów znajdują się na stronie Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi www.ngo.um.warszawa.pl.

Osobami koordynującymi współpracę z NGO w Wydziale Oświaty i Wychowania są: 
 
Pdf
Drukuj
Powrót