grafika
Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Wydział Oświaty i Wychowania informuje, że rodzice dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów mogą korzystać z dwóch form dowozu:

Dowóz zorganizowany

UWAGA!
 
Uprzejmie informujemy, że w związku z procedurą przetargową,
WNIOSKI o zapewnienie dowozu zorganizowanego w roku szkolnym 2019/2020
należy składać w terminie do 31 stycznia 2019 r.,
w głównej siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotow przy ul. Rakowieckiej 25/27.
Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu
od 2 września 2019 r.

Usługa świadczona jest przez firmy specjalistyczne, które zapewniają dowóz samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale n/w dokumenty:

Ryczałt

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do szkoły otrzymują od Dzielnicy dofinansowanie w formie ryczałtu zgodnie z Zarządzeniem Nr 1920/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2008 r.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale n/w dokumenty:

  • wniosek o dowóz dziecka - wniosek rok szkolny 2018/19
  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko
  • kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu
  • polisę ubezpieczenia samochodu
  • druk dotyczący numeru konta - pobierz druk

Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli właścicielami samochodu.

Zarządzenie Prezydenta Nr 1920/2008

Pdf
Drukuj
Powrót