logo.png
1280x610_2.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
SJP.jpg
layout_set_logo.png
osir_logo_cale strona.jpg
Nowy-1.jpg
baner.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
baner OW 4.png
big baner oferta.GIF
grafika
Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Wydział Oświaty i Wychowania informuje, że rodzice dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów mogą korzystać z dwóch form dowozu:

Dowóz zorganizowany

Usługa świadczona jest przez firmy specjalistyczne, które zapewniają dowóz samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem. Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale n/w dokumenty:

  • wniosek o dowóz dziecka - pobierz wniosek
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko

Ryczałt

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do szkoły otrzymują od Dzielnicy dofinansowanie w formie ryczałtu zgodnie z Zarządzeniem Nr 1920/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2008 r.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale n/w dokumenty:

  • wniosek o dowóz dziecka - pobierz wniosek
  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko
  • kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu
  • polisę ubezpieczenia samochodu
  • druk dotyczący numeru konta - pobierz druk

Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli właścicielami samochodu.

Osobą koordynującą dowóz dzieci niepełnosprawnych w Dzielnicy Mokotów jest Marcin Zienkiewicz tel. 22 443 66 89, .

Zarządzenie Prezydenta Nr 1920/2008

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png