Konferencja 2018 - „Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce”

14 marca 2018 r. w Służewskim Domu Kultury odbyła się konferencja „Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce”. Konferencja została zorganizowana przez Dzielnicowe Centrum Integracji w Dzielnicy Mokotów oraz mokotowskie przedszkola (Przedszkole Integracyjne nr 45, Przedszkole Integracyjne nr 117, Przedszkole nr 188, Przedszkole nr 326, Przedszkole nr 393).

Tematyka konferencji cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli warszawskich szkół, przedszkoli oraz placówek.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia:

  • p. Violetty Pulwarskiej -  „Komunikacja drogą do włączania”
  • p. Justyny Sobczyk - „Teatr 21 - Opowieść o intensywnych poszukiwaniach formy teatralnej, która chce pomieścić wyobraźnię, możliwości i języki aktorów”
  • p. Agnieszki Pilch „Skuteczne sposoby wspierania umiejętności komunikowania się z pomocą AAC (alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się)
  • p. Joanny Dzwonkowskiej - „Jak wspierać rozwój komunikacji dziecka z zaburzeniami mowy w grupie rówieśniczej z wykorzystaniem AAC”
  • p. Agnieszki Krupy i p. Magdaleny Świder - „Wprowadzanie komunikacji wspomagającej w Przedszkolu Integracyjnym nr 117”
  • p. Anny Michalskiej i p. Anny Ozimkiewicz  - „Nasza drużyna” - ilustracja kroków umiejętności społecznych, wspierających komunikację dzieci autystycznych i niepełnosprawnych intelektualnie 

W czasie konferencji p. Maria Kuźniewska – Zdrojowy zaprezentowała film „Mówić każdy może - tak rozmawiamy z dziećmi w Przedszkolu Specjalnym nr 393”.

Zaprezentowano również grupę  młodzieży  z Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie - Młodzi Migają Muzykę.

Zapis graficzny konferencji poprowadziła p. Anna Michalska.

Materiały pokonferencyjne:

p. Violetta Pulwarska, Przewodnicząca

p. A. Krupa, p. M. Świąder, Przedszkole 117

Młodzi migają muzykę

p. A. Michalska, p. A. Ozimkiewicz Przedszkole 45

p.Agnieszka Pilch, prelegent

p. Anna Michalska, zapis graficzny

p. Joanna Dzwonkowska, Przedszkole 45

p. Justyna Sobczyk, Teatr 21

Pdf
Drukuj
Powrót