logo.png
19115_logo1.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
bannery_260 x 90.png
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
Bogdan Olesiński - zapytaj Burmistrza
 
Bogdan Olesiński
tel.: 22 443 64 02, 22 443 64 03
fax 22 325 45 50
e-mail:
 
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
 
REGULAMIN:
 1. Zadając pytanie, Użytkownik akceptuje Regulamin.
 2. Pytanie proszę przesłać za pomocą formularza kontaktowego (dostępny poniżej pod napisem "Komentarze"), podając pseudonim/imię i treść pytania/komentarza i zatwierdzając go poprzez "Dodaj komentarz".
 3. Użytkownik wyraża zgodę na publikację imienia oraz treści pytania na stronie internetowej www.mokotow.waw.pl
 4. Pytanie powinno być precyzyjne, w formie 1-2 zdań.
 5. Pytania są publikowane w wersji nadesłanej, z zachowaniem oryginalnej pisowni.
 6. Odpowiedź odnosi się wyłącznie do pytania i jest udzielana w zakresie kompetencji służbowych burmistrza i zadań dzielnicy.

  Uwaga! Nie publikujemy uwag ani komentarzy dotyczących funkcjonowania urzędów, które nie podlegają władzy burmistrza, jak np. urząd pracy, starostwo, policja, służba zdrowia itp.

  Rubryka ma służyć dobrej komunikacji burmistrza z mieszkańcami w sprawach związanych z zadaniami naszej dzielnicy. 

 7. Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania jest publikowana na tej stronie lub jeśli internauta sobie tego nie życzy, wysyłana na podany przez niego e-mail.
 8. Termin udzielenia odpowiedzi jest uzależniony od liczby napływających pytań oraz stopnia ich skomplikowania.
 9. Zabronione jest używanie wulgaryzmów, przesyłanie tekstów zawierających groźby lub obraźliwe wypowiedzi o konkretnych osobach (rubryka jest moderowana).
 10. W przypadku złamania powyższych zakazów pytanie nie będzie publikowane, a odpowiedź na nie nie będzie udzielona.
 11. Nie będą udzielane odpowiedzi na pytania często powtarzane. Proszę przejrzeć poprzednie wypowiedzi, ponieważ wielu Użytkowników porusza w swoich pytaniach te same tematy.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Czytaj pytanie
grafika
First page
1
Last page
zbigniew kurkowski   2017-02-27 15:52:17
Panie Burmistrzu na Ul.Puławskiej 4,6,8 znajduję POMNIK WETERANA a za nim znajduje się zniszczona elewacja budynku komunalnego puławska 4,6,8 i mam pomysł by powstał tam mural o tematyce poświęconej weteranom lub jakiś mural wojenny.To ładnie by się komponowało z tym pomnikiem. ZNISZCZONA ŚCIANA TYLKO SZPECI OTOCZENIE TEGO POMNIKA.
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
Bardzo dziękuję za interesujący pomysł. Jego realizacja wymaga wielu ustaleń i uzgodnień z innymi podmiotami, jeżeli jednak będzie taka możliwość postaram się, by mural na elewacji się pojawił.
Marek C   2017-02-23 20:20:00
Szanowny Panie Burmistrzu,

Mam problem poniewaz mieszkam za granica (Canada) i otrzymalem w spadku po Mamie dom na Mokotowie.
Teraz przyszedl rachunek za grunt i chcialbym go zaplacic ale kolezance w Polsce nie wydali na poczcie tylko powiedzieli co to jest. W jaki sposob moge zaplacic to przelewem i jak sie dowiedziec ile trzeba zaplacic tego podatku.
Jak mozna dostac papier od urzedu ktory pokaze ilosc tego podatku na rok. Kupujacy dom potrzebuje taki papier e celu uzyskania pozyczki z banku.

Bardzo prosze o odpowiedz i dziekuje z gory.

Marek
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  

Zgodnie z art. 6. 1. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716) obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

W przypadku nabycia prawa własności nieruchomości, osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego o czym stanowi art. 6 ust. 6 wymienionej ustawy.

Druk IN-15 – „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” (dostępny na stronie www.podatki.um.warszawa.pl) wraz z dokumentem poświadczającym nabycie prawa własności lokalu należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 lub przesłać pocztą.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika, do druku należy dołączyć pełnomocnictwo do kierowania korespondencji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z opłatą skarbową (w przypadku osoby niespokrewnionej) w wysokości 17,00 zł płatną na nr rachunku bankowego 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113.

W celu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi, proszę o sprecyzowanie z tytułu jakich opłat (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu) oraz jakiej nieruchomości dotyczy Pana zapytanie i przesłanie na adres: mokotow.wbk@um.warszawa.pl

Dr Stokłosa Andrzej   2017-02-21 13:31:21
Czy to prawda, że informacje o stawkach podatku od nieruchomości a rok 2017 nie można uzyskać telefonicznie? Taką odpowiedź otrzymałem od Pani pracującej w Waszym Urzędzie pod nr. telefonu 22 4436483
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
W odpowiedzi na mail z dnia 21.02.2017 r. wyjaśniam, iż telefonicznie nie są udzielane informacje dotyczące kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy bowiem dane te stanowią tajemnicę skarbową w myśl art. 293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm. t.j.).

Wysokość podatku od nieruchomości ustalana jest w drodze decyzji i dostarczana do podatnika listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru każdego roku podatkowego.
Jednocześnie informuję, że na życzenie podatnika podawane są telefonicznie zawsze wysokości stawek określonych w Uchwale m.st. Warszawy obowiązujących na dany rok dla poszczególnych składników stanowiących podstawę opodatkowania, które zamieszczone są również na stronie Urzędu Dzielnicy Mokotów www.mokotow.waw.pl w zakładce opłaty i podatki.
Edyta   2017-01-24 09:46:28
Proszę o informację, dlaczego gmina realizuje projekt z budżetu partycypacyjnego niezgodny z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego (projekt 327 - kontrapas dla rowerów na ul. Bryły/Langego z wyjazdem na Domaniewską)? Kto zgodził się na wprowadzenie niebezpiecznego rozwiązania bez analizy ruchu drogowego (i rowerowego) na ulicy Bryły/Langego?
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
Informuję, że projekt nr 327 z Budżetu Partycypacyjnego 2017 dotyczy dopuszczenia kontraruchu rowerowego na ul. Bryły/Langego, a nie wyznaczenia kontrapasa dla rowerów. Rowerzyści będą poruszali się po tej samej przestrzeni jezdni, co pojazdy z kierunku przeciwnego zgodnego z informacją na znakach D-3 (jeden kierunek ruchu).
Stwierdzenie, że projekt jest niezgodny z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, bez wskazania konkretnych przepisów, jest nieuzasadnione. W trakcie opiniowania projektu zostały uwzględnione zapisy w obowiązujących aktach prawnych: rozporządzeniach oraz aktach prawa miejscowego, co zostało opisane w arkuszu weryfikacyjnym dla projektu.
Urząd Dzielnicy Mokotów realizuje projekt, gdyż został on wybrany w głosowaniu mieszkańców Warszawy, a w czasie jego weryfikacji nie było podstaw formalno-prawnych dla jego odrzucenia.
Mateusz   2017-01-19 13:34:02
Szanowny Panie Burmistrzu,

zainteresowałem się sprawą przekształcania działek z budownictwem mieszkaniowym z użytkowania wieczystego w prawo własności. W ustawie zapisane jest, że miasto może udzielić bonifikaty do opłaty przekształceniowej jeśli właściciele wpłacą całą kwotę na raz. Czy miasto przewiduje takie bonifikaty? W jakiej wysokości?

Pozdrawiam
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
W odpowiedzi na złożone zapytanie o to, czy Miasto przewiduje bonifikaty od opłaty przekształceniowej, jeśli właściciele wpłacą całą kwotę na raz przy przekształceniu udziału w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej, na której usytuowany jest budynek wielolokalowy, uprzejmie informuję, że nie posiadam żadnej wiedzy o prowadzeniu przez Radę m.st. Warszawy jakichkolwiek prac nad konieczną, w tego typu sprawach, uchwałą.
Z doniesień prasowych i ze strony BIP Rządowego Centrum Legislacji http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288711 wynika, że przygotowywany jest rządowy projekt ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów.
Według art. 6 ust. 4 projektowanej ww. ustawy „W przypadku wniesienia opłaty łącznej za przekształcenie udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu stanowiącego przed dniem 1 stycznia 2017r. własność jednostki samorządu terytorialnego właściwy organ może udzielić bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku”.
W Mieście Stołecznym Warszawa niezbędnym byłoby podjęcie takiej uchwały przez Radę m.st. Warszawy, a nie przez Radę Dzielnicy, tak więc ewentualną wiedzę o przygotowywaniu takiej uchwały będzie miało Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy i Biuro Rady m.st. Warszawy.
Należy jednak wskazać, że prace takie będą mogły być podjęte dopiero po wejściu w życie ww. ustawy, której projekt i proces legislacyjny można śledzić na ww. stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.
First page
1
Last page
KONKURS.png
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png