grafika
Lato w Mieście 2018 - archiwum

 

Program „Lato w Mieście 2018” w Dzielnicy Mokotów będzie realizowany w mokotowskich szkołach podstawowych od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

 Harmonogram zapisów do Programu Lato w Mieście 2018

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

17 maja
godzina 12.00

29 maja
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów na stronie https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents//main_inactive.action

7 czerwca
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

7 czerwca
godzina 16.00

18 czerwca
godzina 12.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.
Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)

8 czerwca
godzina 8.00

18 czerwca
godzina 15.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie

19 czerwca
godzina 16.00

Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych

21 czerwca
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

21 czerwca
godzina 12.00

31 sierpnia

Zapisy na wolne miejsca

W wakacyjnych placówkach edukacyjnych uczniowie w wieku od 7 lat (warunkiem jest posiadanie legitymacji szkolnej, w programie mogą brać udział dzieci sześcioletnie będące uczniami klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018) będą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych oraz rozrywkowych przygotowanych przez wychowawców.

Grupy z wakacyjnych placówek edukacyjnych będą również korzystały z dzielnicowej i miejskiej oferty imprez i zajęć. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Opłata za posiłki, którą ponoszą rodzice/prawni opiekunowie będzie wynosiła 7,00 zł dziennie.

Lato w Mieście 2018 r. w Dzielnicy Mokotów

l.p.

Szkoła

25.06.-13.07.

16.07.-27.07.

30.07.-10.08.

13.08.-31.08.

1

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, ul. Cieszyńska 8

X

 

 

 

2

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego, ul. Wałbrzyska 5

 

 

X

 

3

Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. J. Bruna 11

 

 

 

X

4

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza, ul. L. Narbutta 14

 

 

X

 

5

Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945, ul. Jeziorna 5/9

 

 

 

X

6

Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza, ul. Kazimierzowska 16

X

 

 

 

7

Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego, ul. Zwierzyniecka 10

 

X

 

 

8

Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Bokserska 30

X

 

 

 

9

Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego, ul. Spartańska 4

 

X

 

 

10

Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej, ul. Czarnomorska 3

 

 

 

X

11

Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki, ul. Zakrzewska 24

X

 

 

 

12

Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada, ul. Niegocińska 2

 

 

 

X

13

Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Barcelońska 8

X

 

 

 

14

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga, ul. Św Bonifacego 10

 

X

 

 

Dodatkowe informacje na temat programu:

Magdalena Klepczarek – Wydział Oświaty i Wychowania - koordynator dzielnicowy

tel. 22 44 36 690, ;

Pdf
Drukuj
Powrót