grafika
Kalendarium wydarzeń oświatowych
   
   
   

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe

10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020 r.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

5.

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

8-10 stycznia 2020 r.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

6.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9), w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

24 kwietnia 2020 r.

7.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)  programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

3 stycznia 2020 r

8.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktycznowychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

31 stycznia 2020 r.

9.

Egzamin maturalny

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

10.

Egzamin zawodowy

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

11.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

12.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

13.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r

 

Pdf
Drukuj
Powrót