logo.png
19115_logo1.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
bannery_260 x 90.png
baner 230x80_02.jpg
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
Pisemny konkurs ofert na najem wolnych lokali użytkowych (garaży, boksów motocyklowych, stanowisk postojowych w halach garażowych)

Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na podstawie § 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr 3865/2017 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 18 stycznia 2017 r. i Uchwały nr 4006/2017 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 15 lutego 2017 r., zawiadamia, że z dniem 14.04.2017 r. ogłasza pisemny konkurs ofert na najem wolnych lokali użytkowych (garaży, boksów motocyklowych, stanowisk postojowych w halach garażowych) na okres do lat 3 znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów.

Oferty należy sporządzać zgodnie z poniższym regulaminem konkursu ofert, który wraz z drukiem oferty można otrzymać w Dziale Najmu Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przy ulicy Irysowej 19 pok. nr 6 i 13 oraz na stronach internetowych: www.zgnmokotow.waw.pl lub www.mokotow.waw.pl

Oferty należy składać w pokoju nr 7 Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przy ulicy Irysowej 19 w godzinach od 7.30 do 14.30. Oferty będą przyjmowane od dnia 14.04.2017 r. do dnia 12.05.2017 r., do godziny 14.30.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png