Działalność Gospodarcza

Urząd m.st. Warszawy przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne. 


W związku z powyższym do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Biurze Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu
m.st. Warszawy (tel. 22-443-22-54) oraz w dzielnicowych wydziałach właściwych do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń. Zobacz więcej informacji na ten temat

Pdf
Drukuj
Powrót