Nielegalny handel - przeczytaj

W związku z licznymi zapytaniami i informacjami powziętymi od mieszkańców naszej Dzielnicy w sprawie zjawiska nielegalnego handlu, przypominamy iż zadania związane z kontrolą legalności zajmowania terenów miejskich pod stanowiska handlowe od 1 stycznia 2016 r. zostały przekazane pod kompetencje Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Ogólnomiejski telefon alarmowy – 986

II Oddział Terenowy Straży Miejskiej
ul. F. Klimczaka 4
telefon 22 852-16-00

Straż Miejska m.st. Warszawy (Komendant)
ul. Młynarska 43/45
telefon 22 596-68-00

Pdf
Drukuj
Powrót