Lato w Mieście 2016 - archiwum

 

Akcja „Lato w Mieście 2016″

„Lato w Mieście” w Dzielnicy Mokotów będzie trwać od 27 czerwca do 26 sierpnia 2016 r.

Rekrutacja dzieci w wieku szkolnym, klasy I-VI.

Zapisy na akcję ,,Lato w Mieście 2016’’ rozpoczną się 1 czerwca, o godzinie 8:00. Wypełnione karty kwalifikacyjne uczestnika należy złożyć w wybranej szkole, która bierze udział w tegorocznej akcji. Regulamin akcji, karta kwalifikacyjna oraz spis szkół biorących udział w akcji są do pobrania na naszej stronie oraz będą dostępne w szkołach.

W wakacyjnych placówkach edukacyjnych uczniowie w wieku od 7  (kl. I szkoły podstawowej) do 12 lat będą mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych oraz rozrywkowych przygotowanych przez wychowawców.  Grupy z wakacyjnych placówek edukacyjnych będą również korzystały z dzielnicowej i miejskiej oferty imprez i zajęć. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Wakacyjne placówki edukacyjne – będą pracowały od poniedziałku do piątku w dniach  27.06 -  26.08.2015 r. w godz. 07:30 – 17:00.

Rekrutacja dzieci w wieku 6 lat

Dzieci 6-letnie z oddziałów przedszkolnych mogą korzystać z opieki zorganizowanej w wyznaczonych szkołach podstawowych, w których w ramach programu „Lato w Mieście” funkcjonować będą wakacyjne placówki edukacyjne.

Dzieci te nie uczestniczącą jednak w programie „Lato w Mieście”, chociaż w miarę możliwości będą korzystały z części atrakcji i zajęć oferowanych w programie.

Dzieci podczas akcji mają zapewniony posiłek - opłata wynosi 7 zł za jeden dzień i obejmuje dwa posiłki. 

Z opłat za posiłki zwalniane są dzieci korzystające z bezpłatnych obiadów w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, którą trzeba przedstawić w wakacyjnej placówce edukacyjnej.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców/prawnych opiekunów opłaty za wyżywienie.

Dodatkowe informacje na temat akcji:

Ewa Marczak – Wydział Oświaty i Wychowania -  koordynator dzielnicowy tel. 22 56 51 914

Magdalena Klepczarek – Wydział Oświaty i Wychowania – zastępca koordynatora dzielnicowego tel. 22 56 51 914


Pdf
Drukuj
Powrót