Osiedle Siekierki
   

Strona internetowa Rady Osiedla SIEKIERKI

 Wybory do Rady Osiedla Siekierki

Powołane na mocy Uchwały Nr XIX/122/2016 Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 26.01.2016 r. w sprawie utworzenia Osiedla Siekierki jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz nadania mu statutu.

Terytorium Osiedla Siekierki stanowi obszar w granicach określonych:

północną granicą Dzielnicy do wschodniej granicy Dzielnicy – wschodnią granicą Dzielnicy do Mostu Siekierkowskiego – północną stroną Al. J. Becka do Al. Polski Walczącej –północną stroną Al. Polski Walczącej do granicy Parku Akcji „Burza” – wschodnią granicą Parku Akcji „Burza” do ul. Bartyckiej – północną stroną ul. Bartyckiej do ul. Czerniakowskiej – wschodnią stroną ul. Czerniakowskiej do północnej granicy Dzielnicy

Organy Osiedla:

Rada Osiedla jako organ uchwałodawczy
Zarząd Osiedla jako organ wykonawczy

Wybory do Rady Osiedla Siekierki odbyły się w dniu 22 maja 2016 r. z frekwencją wynoszącą 8,62%.

Skład Rady Osiedla I kadencji, w latach 2016 - 2020:

 1. Wardecka Renata - Przewodnicząca Rady
 2. Arent Grzegorz
 3. Górka Adam
 4. Grzelec Tadeusz
 5. Lewandowski Krzysztof
 6. Mendelewski Robert
 7. Ostaszewski Ryszard
 8. Rocka–Januszko Irena
 9. Stykowski Stanisław
 10. Trzaskalik–Wyrwa Małgorzata
 11. Wasilewska–Kośla Izabela

I posiedzenie Rady Osiedla Siekierki jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy odbyło się 27 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w budynku przy ul. Rakowieckiej 33a.

Siedziba Jednostki znajduje się w Domu Kultury DOROŻKARNIA ul. Siekierkowska 28 - pomieszczenie nr 20.

Pdf
Drukuj
Powrót