grafika
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy-Dzielnicowy Zespół Mokotów

ul. Bachmacka 1a
02-647 Warszawa
tel. 22 443 67 47

Posiedzenia Zespołu: czwartki 16.30-17.30

Kontakt można nawiązać osobiście lub telefonicznie podczas dyżurów pełnionych przez członków Zespołu:

Wtorki:     12.00-14.00

Czwartki:  14.30-16.30
                  17.30-19.30

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy-Dzielnicowy Zespół Mokotów:

  • motywuje do podjęcia terapii osoby nadużywające alkoholu,
  • w przypadku, gdy osoba nadużywająca alkoholu odmawia podjęcia leczenia odwykowego, Dzielnicowy Zespół  podejmuje czynności zmierzające do tego, aby sąd zobowiązał osobę uzależnioną do podjęcia leczenia odwykowego.

 Pdf
Drukuj
Powrót