Szkoła Policealna Nr 9 (w Zespole Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego)
Adres:
Miasto:
Telefon:
E-mail:
www:
Joliot-Curie 13
02-646 Warszawa
(+48) 22 844 66 63
zs3@edu.um.warszawa.pl
http://www.zsnr3.edu.pl/

dyrektor: Małgorzata Plichcińska

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt