Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Zamówienia o wartości równej lub wyższej od kwoty 130.000 zł dostępne są na platformie zakupowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Liczba znalezionych dokumentów: 25

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł

1 2 3
1 2 3
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  19 /  WSZ /  2021 Przeprowadzenie 98 zajęć gimnastycznych trwających 50 minut każde zajęcia, dla mieszkańców Siekierek w wieku 50+ w okresie od 7 kwietnia 2021 roku do 1 grudnia 2021 roku, dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i środy) dla dwóch różnych grup około 20 os. każda, przy zachowaniu reżimu sanitarnego na świeżym powietrzu lub on line (gimnastyka lub Nordic Walking) lub, jeśli warunki epidemiologiczne pozwolą, na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1, przy ul. Gościniec 53 w poniedziałki i środy w godzinach 18.10-19.00 i 19.00 -19.50. 19-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  5 /  ZFD /  2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie 120 godzin warsztatów projektowania komputerowego dla 40 uczniów oraz 45 godzin podstawowego kursu komputerowego dla 30 uczniów, będących uczestnikami projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 05-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  4 /  ZFD /  2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie 90 godzin kursu „Wstęp do zoofizjoterapii” dla 30 uczniów, będących uczestnikami projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 05-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  3 /  ZFD /  2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie 40 godzin kursu „Aranżacja wnętrz zielenią” dla 20 uczniów, będących uczestnikami projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 05-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  2 /  ZFD /  2021 Zorganizowanie i przeprowadzenie 40 godzin kursu Hortiterapii dla 20 uczniów, będących uczestnikami projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 05-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  1 /  WIR /  2021 Wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnicy Mokotów wraz z opracowaniem danych i wprowadzeniem ich do systemu ewidencji dróg eDIOM 01-03-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  1 /  ZFD /  2021 Zakup wraz z dostawą ekranu interaktywnego z komputerem w celu doposażenia pracowni odzieżowej Zespołu Szkół Fryzjerskich, Odzieżowych i Kosmetycznych nr 22, w ramach projektu „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 29-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  18 /  WSZ /  2021 Pomoc organizacyjna i koordynacja Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a w zakresie dotyczącym seniorów mieszkających na terenie dzielnicy Mokotów, koordynacja wolontariatu senioralnego oraz koordynacja i promocja jadłodzielni 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  17 /  WSZ /  2021 Obsługa administracyjno-organizacyjna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Mokotów z siedzibą przy ul. Bachmackiej 1 a 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  16 /  WSZ /  2021 Prowadzenie konsultacji przez edukatora w zakresie problematyki HIV/AIDS, w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Bachmackiej 1a i ul. Gagarina 27 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane