Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 748

Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  18 /  ZSD /  2019 Organizacja i przeprowadzenia Mistrzostw Mokotowa w Bubble Football na mokotowskich obiektach sportowych. 13-11-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  7 /  WOŚ /  2019 Nasadzenia krzewów gatunku cis pośredni w ramach projektu budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Cisy przeciw smogowi między Bełdan 11 i Bełdan 5, a ogrodzeniem szkoły Podstawowej nr 271 oraz przy Orzyckiej. 13-11-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  6 /  WOŚ /  2019 Zakup 37 sztuk koszy na śmieci. 08-11-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  4 /  ZFD /  2019 Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe w związku z realizacją mikroprojektu „Cyfrowy Warszawiak” w ramach projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 06-11-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  3 /  WPK /  2019 Dostawa oznakowanych znakami graficznymi 1 700 sztuk gadżetów promocyjnych i materiałów reklamowych. 05-11-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  2 /  WPK /  2019 Dostawa oznakowanych znakami graficznymi 5 450 sztuk gadżetów promocyjnych i materiałów reklamowych. 29-10-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  3 /  ZFD /  2019 Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą w związku z realizacją projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 29-10-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  7 /  WID /  2019 Realizacja 2 zadań: „Trampoliny ziemne przy boisku na ul. Grupy AK Północ”, „Podwórkowa trampolina na Czerniakowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna – realizacja projektów” finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2019. 21-10-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  5 /  WOŚ /  2019 Utrzymanie ujęcia wody znajdującego się na terenie Szpitala Czerniakowskiego przy ul. Stępińskiej 19/25 wraz z punktem poboru przy ul. Górskiej; utrzymania punktu poboru wody i stacji uzdatniania wody przy ul. Wielickiej 40 oraz utrzymania punktu poboru wody przy ul. Wiśniowej 35. 09-10-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  11 /  WAG /  2019 Usługa całorocznej konserwacji instalacji sanitarnych oraz drobnych napraw sanitarnych w budynkach Urzędu Dzielnicy Mokotów. 04-10-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane