Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 145

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu zieleni ulicznej poprzez montaż wygrodzeń w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Mokotów 13-11-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego 14 nieruchomości gruntowych (gruntu), dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019r., poz. 1314 j. t.). 13-11-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów – kompleks A 12-11-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Roboty związane z montażem ograniczników parkowania w zatokach przy ul. Grupy AK Północ 2 w Warszawie, finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego 2019 r. 07-11-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów 31-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Budowa drogi publicznej kategorii gminnej klasy D (ul. Maklakiewicza) w ramach zadania inwestycyjnego: pn. „Budowa przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A” 29-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu zieleni ulicznej poprzez montaż wygrodzeń w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Mokotów 24-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów – kompleks A 21-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ulicgminnych na terenie Dzielnicy Mokotów 18-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont dróg i przejść w ogrodzie w Przedszkolu nr 139 przy ul.Dąbrowskiego 71A w Warszawie 18-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane