Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 347

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Usuwanie awarii i czyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z wypompowaniem wody z dróg gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów 21-11-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Likwidację barier architektonicznych na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy 14-11-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa muru oporowego przy ul. Belgijskiej w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ul. Belgijskiej” 14-11-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Budowa i przebudowa schodów pomiędzy ul. Chocimską i Słoneczną w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa schodów w ul. Słonecznej” 09-11-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie – II etap robót w zakresie zachodniej części budynku szkoły w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu” 30-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie robót w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Realizacja projektu Bezpieczna Bluszczańska I” oraz „Realizacja projektu >Bezpieczna Bluszczańska II” w Warszawie finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego 2018 24-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Gotarda w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielogodzinnego z usługami na parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda – prace przygotowawcze 23-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Termomodernizacja Przedszkola nr 288 przy ul. Marzanny 8 w Warszawie w zakresie elewacji i wymiany stolarki wraz z wykonaniem przebudowy instalacji wentylacji pomieszczeń w budynku wraz z ociepleniem i pokryciem dachu oraz przebudowa instalacji odgromowej –I etap, w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Termomodernizacja Przedszkola nr 288 przy ul. Marzanny 8 " 23-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Roboty budowlane polegające na remoncie chodnika drogi wewnętrznej ul. Nałęczowskiej pomiędzy ul. Buską i ul. Żegiestowską w Warszawie w ramach zadania remontowego pod nazwą „Remont ul. Nałęczowskiej pomiędzy Buską i ul. Żegiestowską” 19-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zagospodarowanie terenu ogrodu przy ul.Różanej róg ul.Grażyny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu „udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom zrekultywowanego Ogrodu ul.Różana 20 róg ul.Grażyny a parkingiem szpitalnym” finansowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018. 19-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane