Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 108

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Dostawa i montaż mebli – jako pierwsze wyposażenie budynku Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10” 12-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych ulic gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów 12-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Nasadzenia drzew i krzewów realizowanych w ramach projektu do Budżetu Partycypacyjnego pn. „Więcej powietrza na naszym podwórku – nasadzenia drzew i krzewów na Stegnach” 09-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie i montaż 40 szt. stojaków rowerowych w ramach zadania pn. "Stojaki rowerowe na Wierzbnie i Wyględowie" finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego 2019. 08-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zagospodarowanie terenu od ul. Suwak do ul. Racjonalizacji w Warszawie dla zadania inwestycyjnego p.n. „Infrastruktura pieszo – rowerowa – realizacja projektów” (projekt „Zielona ścieżka dla pieszych z osiedla Nowy Mokotów do ul. Racjonalizacji”) finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego 2019. 08-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów" – I etap, finansowanego z Programu Budżet Partycypacyjny 2019 realizowanego w ramach projektu „Otwarte podwórko integracyjne” 07-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów – kompleks A 06-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów – kompleks B 06-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa ulicy Goraszewskiej w Warszawie na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Godebskiego etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Goraszewskiej" 02-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dowóz 30 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom-jednostka oświatowa, jednostka oświatowa -dom dla trzech obszarów Mokotowa 02-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane