Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 914
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Remont dziedzińca, patio oraz ciągów pieszych w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul.Wiktorskiej 73 w Warszawie. 12-03-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z obszaru Dolnego Mokotowa 04-03-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z obszaru Górnego Mokotowa 04-03-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  4 /  ZFD /  2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie 90 godzin kursu Pierwsza pomoc przedweterynaryjna dla 30 uczestników projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 02-03-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  3 /  ZFD /  2020 Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe w ilości 320 h w roku 2020, zgodnie ze scenariuszami zajęć przekazanymi przez Zamawiającego w związku z realizacją mikroprojektu „Cyfrowy Warszawiak” w ramach projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 28-02-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Remont izolacji ścian fundamentowych wraz z remontem piwnic w Przedszkolu nr 45 przy ul. Lenartowicza 4 w Warszawie 25-02-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont instalacji elektrycznej i oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 103 przy ul. Limanowskiego 9 w Warszawie 25-02-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa węzła cieplnego wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73 24-02-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie – I etap w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Casino, ul. Giordana Bruna 11” w Warszawie 21-02-2020 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  2 /  ZFD /  2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie 90 godzin kursu Pierwsza pomoc przedweterynaryjna dla 30 uczestników projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 19-02-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane