Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 1025
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  1 /  WAG /  2020 Malowanie pomieszczeń biurowych i piwnicznych oraz ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą wykładziny w budynkach Urzędu Dzielnicy Mokotów znajdujących się przy ul. Rakowieckiej 25/27, Wiktorskiej 91, Wiśniowej 37 i Dąbrowskiego 71. Łączna powierzchnia remontowanych pomieszczeń biurowych nie przekroczy 600 m², a pomieszczeń piwnicznych 96 m². 16-01-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  1 /  ZFD /  2020 Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe w związku z realizacją mikroprojektu „Cyfrowy Warszawiak” w ramach projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 13 z dnia 22.08.2019 r. 10-01-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  19 /  WSZ /  2020 Prowadzenie poradnictwa w zakresie przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Bachmackiej 1a. 02-01-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  18 /  WSZ /  2020 Prowadzenie konsultacji przez edukatora w zakresie problematyki HIV/AIDS, w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Bachmackiej 1a i ul. Gagarina 27. 02-01-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  17 /  WSZ /  2020 Prowadzenie poradnictwa przez kuratora sądu rodzinnego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Bachmackiej 1a 02-01-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  16 /  WSZ /  2020 Obsługa administracyjno-organizacyjna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Mokotów z siedzibą przy ul. Bachmackiej 1a 02-01-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  15 /  WSZ /  2020 Pomoc organizacyjna i koordynacja Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a w zakresie dotyczącym seniorów mieszkających na terenie dzielnicy Mokotów oraz koordynacja wolontariatu senioralnego 02-01-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  14 /  WSZ /  2020 Świadczenie pomocy w nauce, odrabianiu lekcji na rzecz podopiecznych punktu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży przy ul. Gagarina 27 - osoba wspierająca 02-01-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  13 /  WSZ /  2020 Prowadzenie zajęć plastycznych w punkcie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży przy ul. Gagarina 27 02-01-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  12 /  WSZ /  2020 Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - trener wspierający 02-01-2020 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane