Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 928
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Zagospodarowanie terenu od ul. Suwak do ul. Racjonalizacji w Warszawie dla zadania inwestycyjnego p.n. „Infrastruktura pieszo – rowerowa – realizacja projektów” (projekt „Zielona ścieżka dla pieszych z osiedla Nowy Mokotów do ul. Racjonalizacji”) finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego 2019. 16-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie. Opróżnianie koszy ulicznych na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie, zakupionych w ramach realizacji projektu "Nowe kosze dla Starego Mokotowa na ulicach zarządzanych przez dzielnicę "finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019. 16-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Roboty polegające na zagospodarowaniu terenu ogrodu przy ul. Różanej róg ul. Grażyny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego PN. Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom zrekultywowanego ogrodu ul. Różana róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym" finansowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018. 15-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie wyceny wartości nieruchomości 15-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie. 15-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w Warszawie – I etap dokończenie robót w zakresie dachu wszystkich budynków oraz w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6” 12-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji sanitarnych (z wyjątkiem instalacji wentylacji mechanicznej) w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie 12-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów" – I etap, finansowanego z Programu Budżet Partycypacyjny 2019 realizowanego w ramach projektu „Otwarte podwórko integracyjne”. 11-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Realizacja 3 zadań: 1. "Ogólnodostępne boisko do siatkówki na Czerniakowie" 2. "Trampoliny ziemne przy boisku na ul. Grupy AK Północ" 3. "Podwórkowa trampolina na Czerniakowie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów" finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2019" 10-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont częściowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 202 przy ul. Bytnara 19 w Warszawie. 10-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane