Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 854
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  14 /  WSZ /  2019 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w punkcie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży przy ul. Gagarina 27 – główny wychowawca. 20-03-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  4 /  WAG /  2019 Dostawa artykułów biurowych do magazynu Urzędu Dzielnicy Mokotów na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. 18-03-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Remont nawierzchni jezdni ul. Kierbedzia na odcinku od budynku nr 4 do budynku nr 8 i chodnika na odcinku od budynku nr 4 do budynku nr 6. 15-03-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa ul. Włoskiej 15-03-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa budynku Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie – II etap w zakresie elewacji oraz przyłączy i instalacji zewnętrznych oraz wykonanie posadzki w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10” 15-03-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  6 /  ZSD /  2019 Organizacja i przeprowadzenie „III Mokotowskiego Kryterium Kolarskiego o Puchar Burmistrza Mokotowa”. 12-03-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu nawierzchni ul. Goszczyńskiego w Warszawie 12-03-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8 w Warszawie w zakresie przebudowy instalacji grzewczej – II etap w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8 12-03-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont pomieszczeń dawnej kuchni i stołówki w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie 11-03-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie operatów szacunkowych 11-03-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane