Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 968
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  17 /  ZSD /  2019 Pełnienie funkcji instruktora podczas zajęć sportowo-rekreacyjnych pn. „Cheerleaders” w ramach programu ,,Otwarte Obiekty Sportowe”, w n/w mokotowskich placówkach oświatowych w wymiarze 4 godzin tygodniowo (maksymalna łączna ilość godzin przypadająca na jedna placówkę – 40) 17-09-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  16 /  ZSD /  2019 Pełnienie funkcji instruktora podczas ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Mokotowa pn. „Aktywny Mokotów” w ramach programu „Otwarte Obiekty Sportowe” w n/w mokotowskich placówkach oświatowych w wymiarze maksymalnie 6-ciu godzin tygodniowo (maksymalna łączna ilość godzin przypadająca na jedna placówkę – 66). 17-09-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Remontr stropu i pomieszczeń piwniczych przy węźle ciepłowniczym w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 w Warszawie. 13-09-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  15 /  ZSD /  2019 Pełnienie funkcji instruktora podczas zajęć sportowo-rekreacyjnych dla klas I-IV w ramach programu „Otwarte Obiekty Sportowe” w n/w mokotowskich placówkach oświatowych w wymiarze 4 godzin tygodniowo. 13-09-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10” 13-09-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa ulicy Goraszewskiej w Warszawie na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Godebskiego etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Goraszewskiej" 12-09-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WPK /  2019 Wykonanie i dostarczenie kalendarzy trójdzielnych, plakatowych oraz biurkowych. 11-09-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów niezagospodarowanych na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy 11-09-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 w Warszawie - I etap w zakresie elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wzmocnienie fundamentów w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu" 06-09-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wymiana dźwigu osobowego w ramach zadania remontowego p.n.: „ Remont windy osobowej i schodołazu w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 przy ul. Św. Bonifacego 10” w Warszawie 06-09-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane