Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Zamówienia o wartości równej lub wyższej od kwoty 130.000 zł dostępne są na platformie zakupowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Liczba znalezionych dokumentów: 1025
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021 z dnia 09.02.2021 r. 09-02-2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
DPC /  1 /  ZFD /  2021 Zakup wraz z dostawą ekranu interaktywnego z komputerem w celu doposażenia pracowni odzieżowej Zespołu Szkół Fryzjerskich, Odzieżowych i Kosmetycznych nr 22, w ramach projektu „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 29-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  18 /  WSZ /  2021 Pomoc organizacyjna i koordynacja Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a w zakresie dotyczącym seniorów mieszkających na terenie dzielnicy Mokotów, koordynacja wolontariatu senioralnego oraz koordynacja i promocja jadłodzielni 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  17 /  WSZ /  2021 Obsługa administracyjno-organizacyjna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Mokotów z siedzibą przy ul. Bachmackiej 1 a 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  16 /  WSZ /  2021 Prowadzenie konsultacji przez edukatora w zakresie problematyki HIV/AIDS, w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Bachmackiej 1a i ul. Gagarina 27 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  15 /  WSZ /  2021 Prowadzenie poradnictwa przez kuratora sądu rodzinnego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Bachmackiej 1a 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  14 /  WSZ /  2021 Prowadzenie poradnictwa w zakresie przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Gagarina 27 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  13 /  WSZ /  2021 Prowadzenie poradnictwa w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień . W ramach konsultacji prowadzone będą porady dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu oraz osób współuzależnionych od substancji psychoaktywnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym prowadzonym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Gagarina 27 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  12 /  WSZ /  2021 Prowadzenie poradnictwa przez kuratora sądu rodzinnego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Gagarina 27 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
DPC /  11 /  WSZ /  2021 Prowadzenie poradnictwa psychologicznego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Gagarina 27 21-01-2021 Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane