Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 890
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  10 /  ZSD /  2019 Organizacja i realizacja projektu „Zdrowi na Sadybie - II, joga, tai chi, nordic walking od wiosny do jesieni w plenerze” do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019. 24-05-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej aranżacji i modernizacji akustycznej pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 70 z oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi i. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11 – prace przygotowawcze” 23-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w Warszawie – I etap dokończenie robót w zakresie dachu wszystkich budynków oraz w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6” 21-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  6 /  WAG /  2019 Zakup i dostawa papieru kserograficznego do magazynu Urzędu Dzielnicy Mokotów. 13-05-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Przebudowa ul. Włoskiej 10-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont nawierzchni jezdni ul. Czerskiej na odc. od ul. Kaszubskiej do ul. Gagarina w Warszawie 10-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania p.n. „Remont ciągów pieszo-jezdnych wraz z wjazdem i odwodnieniem terenu Przedszkola nr 145 przy ul. Goszczyńskiego 17a w Warszawie 09-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m. st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom 08-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont dachu, elewacji z remontem tarasu w Przedszkolu nr 170 przy ul. Gandhiego 16 w Warszawie. 08-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dowóz indywidualny 7 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa -dom 08-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane