Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 1144
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia Dokument malejaco
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 12-01-2018 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 13-01-2017 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
DPC /  2 /  WAG /  2019 Malowanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą wykładziny w budynkach Urzędu Dzielnicy Mokotów znajdujących się przy ul. Rakowieckiej 25/27, Wiktorskiej 91, Wiśniowej 37. 07-01-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WAG /  2019 Zakup i dostawa papieru kserograficznego do magazynu Urzędu Dzielnicy Mokotów na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. 03-01-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  11 /  WSZ /  2019 Pomoc organizacyjna i koordynacja Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44aw zakresie dotyczącym seniorów mieszkających na terenie dzielnicy Mokotów. 03-01-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  10 /  WSZ /  2019 Obsługa administracyjno-organizacyjna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Mokotów z siedzibą przy ul. Bachmackiej 1a. 03-01-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  9 /  WSZ /  2019 Przeprowadzenie edukacyjnych zajęć informatycznych w pracowni komputerowej, których adresatami będą dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – w wymiarze średnio ok. 80 godz. miesięcznie oraz seniorzy z terenu dzielnicy Mokotów – w wymiarze średnio ok. 65 godz. miesięcznie. 03-01-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  8 /  WSZ /  2019 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w punkcie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży przy ul. Gagarina 27 – główny wychowawca. 03-01-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  7 /  WSZ /  2019 Prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży w punkcie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży przy ul. Gagarina 27. 02-01-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  6 /  WSZ /  2019 Prowadzenie zajęć informatycznych dla dzieci w punkcie zagospodarowania czasu wolnego ul. Gagarina 27. 02-01-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane