Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 945
89 90 91 92 93
89 90 91 92 93
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  1 /  WSN /  2014 Praca geodezyjna polegająca na wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy. 24-02-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  4 /  WID /  2014 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia węzła cieplnego w moduł c.w. oraz doposażenie w instalację c.w. wraz z likwidacją piecyków gazowych i remontem instalacji z.w. oraz łazienek w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a w Warszawie oraz w Przedszkolu nr 196 przy ul. Nabielaka 18a w Warszawie. 24-02-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  3 /  WID /  2014 Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji c.o. z węzłem cieplnym, instalacji c.w. i z.w., instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jałtańskiej 8 w Warszawie. 21-02-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  2 /  WID /  2014 Opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do Al. KEN (ul. Nowobukowińska) przy ul. Domaniewskiej w Warszawie. 19-02-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
Wycena wartości nieruchomości 18-02-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
DPC /  1 /  ZFD /  2014 Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej ex-post projektu: „Twój sukces w Twoich rękach” realizowanego dla uczniów Technikum Ekonomicznego nr 8 w ZS nr 3 w Warszawie. 18-02-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 07-02-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Utrzymanie zieleni przyulicznej położonej na terenie kompleksu A Dzielnicy Mokotów 06-02-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Utrzymanie zieleni skwerów,zieleńców i zbiorników wodnych Dzielnicy Mokotów kompleks F 06-02-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Utrzymanie zieleni skwerów, zieleńców i zbiorników wodnych położonych na terenie kompleksu B Dzielnicy Mokotów 06-02-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane