Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 1002
89 90 91 92 93
89 90 91 92 93
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  1 /  ZKU /  2014 Pełen zakres prac remontowo-naprawczych i konserwatorskich cokołu pomnika Kotwicy wraz z zamontowaniem tablicy Pamięci Pomordowanych i Poległych Żołnierzy AK, Powstańców Warszawskich i Mieszkańców Mokotowa w latach 1939-1944, na Kopcu Powstania Warszawskiego znajdującego się przy ul. Bartyckiej. 19-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  2 /  ZKU /  2014 Wykonanie dostawy drewna kominkowego wraz z jego dostarczeniem na uroczystości rocznicowe na Kopiec Powstania Warszawskiego w Dzielnicy Mokotów oraz składowanie i usuwanie popiołu powstałego w wyniku spalania drewna. 19-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  17 /  ZSD /  2014 Pełnienie funkcji sędziego głównego zawodów, sędziów zawodów, zapewnienie opieki medycznej oraz zapewnienie obsługi technicznej podczas Wiosennego Turnieju Minikoszykówki. 16-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  16 /  ZSD /  2014 Organizacja i przeprowadzenie organizacji i przeprowadzenia turnieju Trio Basket i Trio Volley dla mieszkańców Dzielnicy Mokotów w ramach II edycji Narodowego Dnia Sportu. 15-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Wiktorskiej 91A 15-05-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
DPC /  12 /  WID /  2014 Dostawa i montaż pieca ceramicznego, koła garncarskiego i odstojnika–płuczki do gliny do Służewskiego Domu Kultury jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego p.n: „Budowa Służewskiego Domu Kultury”. 12-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  30 /  WSZ /  2014 Prowadzenie programów aktywizujących i wspomagających dla rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Punkcie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży prowadzonym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów. 12-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  11 /  WID /  2014 Dostawa i montaż neonu do Służewskiego Domu Kultury jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Służewskiego Domu Kultury”. 09-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  29 /  WSZ /  2014 Opracowanie koncepcji i przeprowadzenie kampanii profilaktycznej dotyczącej zapobiegania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia (cel: ograniczenie na terenie Dzielnicy Mokotów zjawiska sprzedaży alkoholu osobom do 18 roku życia). 09-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
Letnie oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie dzielnicy Mokotów w Warszawie 06-05-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane