logo.png
1280x610_2.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
SJP.jpg
layout_set_logo.png
osir_logo_cale strona.jpg
Nowy-1.jpg
baner.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
baner OW 4.png
big baner oferta.GIF
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 958
81 82 83 84 85
81 82 83 84 85
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  11 /  ZFD /  2014 Zakup statywu do aparatu fotograficznego Canon EOS 700D. 17-09-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  23 /  ZSD /  2014 Organizacja i przeprowadzenie wycieczek turystyczno–krajoznawczych dla dzieci i młodzieży członków kół turystycznych działających przy czterech mokotowskich szkołach. 12-09-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  34 /  WSZ /  2014 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego harmonogramów realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016. 08-09-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  22 /  ZSD /  2014 Realizacja zajęć szkoleniowych o charakterze sportowym w ramach programu Otwarte Obiekty Sportowe w mokotowskich placówkach oświatowych. 01-09-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  5 /  ZFD /  2014 Zakup aparatu fotograficznego typu Lustrzanka Cyfrowa. 29-08-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  6 /  ZFD /  2014 Zakup mikrokamery trychologicznej. 29-08-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  3 /  WSN /  2014 Praca geodezyjna polegająca na wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy. 27-08-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  4 /  ZFD /  2014 Przeprowadzenie 16 godzin lekcyjnych wykładów grupowych z autoprezentacji i mowy ciała oraz 33 godzin lekcyjnych warsztatów z autoprezentacji i mowy ciała dla 80 uczniów Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej w Warszawie 25-08-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  16 /  WID /  2014 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania od węzła cieplnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 307 przy ul. Barcelońskiej 8. 25-08-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  7 /  WAG /  2014 Bieżący serwis interwencyjny i konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych wraz z materiałami instalacyjnymi, analiza danych taryfikacyjnych, administrowanie abonencką centralą telefoniczną. 22-08-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png