logo.png
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
BEZPIECZENSTWO.jpg
SJP.jpg
osir_logo_cale strona.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
Nowy-1.jpg
baner.png
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 912
81 82 83 84 85
81 82 83 84 85
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Zorganizowanie X Mokotowskiego Festynu Wakacyjnego w dniu 13 czerwca 2014 r. na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Warszawie przy ul. Odyńca 6 06-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  28 /  WSZ /  2014 Opracowanie i przeprowadzenie zajęć „Sztuki Plastyczne. Spotkanie ze Sztuką-Sztuka Spotkania (laboratorium edukacji twórczej)”. 06-05-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
Wykonanie weryfikacji wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły w Warszawie z wyposażeniem wraz z jej aktualizacją oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją w ramach zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Bryły 8” 05-05-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
DPC /  15 /  ZSD /  2014 Organizacja i przeprowadzenie wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży członków kół turystycznych działających przy czterech mokotowskich szkołach. 30-04-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  5 /  WAG /  2014 Dostawa naturalnej wody źródlanej posiadającej nazwę handlową: Aqua Żywiec. 29-04-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
Zorganizowanie 14-dniowego turnusu profilaktycznego dla 100 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat 28-04-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
Realizacja zaadresowanych do dzieci w wieku przedszkolnym zajęć z zakresu profilaktyki i psychoedukacji 28-04-2014 Zamówienia Publiczne powyżej 14 tys. EURO
DPC /  27 /  WSZ /  2014 Prowadzenie programów aktywizujących i wspomagających dla rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Punkcie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 28-04-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  10 /  WID /  2014 Wymiana drzwi wejściowych od strony szatni w Gimnazjum Nr 10 przy ul. Limanowskiego 9 w Warszawie. 28-04-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
DPC /  13 /  ZSD /  2014 Organizacja i przeprowadzenie 16 wiosennych oraz 16 jesiennych spacerów z przewodnikiem dla mieszkańców po Mokotowie. 24-04-2014 Zamówienia Publiczne do 14 tys. EURO DPC
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png