logo.png
1280x610_2.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
SJP.jpg
layout_set_logo.png
osir_logo_cale strona.jpg
Nowy-1.jpg
baner.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
baner OW 4.png
big baner oferta.GIF
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 962
79 80 81 82 83
79 80 81 82 83
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  19 /  WID /  2014 Opracowanie oceny technicznej stanu nawierzchni części ciągu pieszo-jezdnego i jezdni ul. Gandhiego na wysokości nieruchomości przy ul. Tagore’a 3 w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem osuwiska powstałego pod powierzchnią ww. ciągu pieszo-jezdnego i jezdni. 14-10-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  27 /  ZSD /  2014 Pełnienie funkcji sędziego głównego zawodów, sędziów zawodów (2 osoby), pełnienie funkcji spikera, zapewnienie opieki medycznej oraz zapewnienie obsługi technicznej (2 osoby) podczas Mikołajkowego Turnieju Minikoszykówki dla dziewcząt i chłopców z mokotowskich szkół podstawowych. 10-10-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  28 /  ZSD /  2014 Organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw Mokotowa w piłce ręcznej szkół ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców w ramach XLVIII W.O.M. 10-10-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  37 /  WSZ /  2014 Obsługa organizacyjna Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów. 08-10-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPS /  35 /  WSZ /  2014 Przeprowadzenie pilotażowego programu „Tutor – wychowawca w szkole podstawowej” na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie w ramach profilaktyki uzależnień. 08-10-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  36 /  WSZ /  2014 Przeprowadzenie cyklu czterdziestu pięciu 4-godzinnych warsztatów psychoedukacyjnych zaadresowanych do uczniów mokotowskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. 08-10-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  12 /  ZFD /  2014 Przeprowadzenie szkoleń z „gorących nożyc” w ramach projektu „Szkoły zawodowe droga do sukcesu”. 07-10-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  5 /  WOŚ /  2014 Odnowienie ławek i koszy parkowych na terenie Parku Mokotów w Dzielnicy Mokotów. 06-10-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  26 /  ZSD /  2014 Organizacja i przeprowadzenie Grand Prix Mokotowa w Pływaniu Szkół Ponadgimnazjalnych 03-10-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  18 /  WID /  2014 Opracowanie oceny technicznej stanu nawierzchni części ciągu pieszo-jezdnego i jezdni ul. Gandhiego na wysokości nieruchomości przy ul. Tagore’a 3 w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem osuwiska powstałego pod powierzchnią ww. ciągu pieszo-jezdnego i jezdni. 02-10-2014 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png