Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 1002
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego w pasach drogowych ulic gminnych, dróg wewnętrznych i zieleńców na terenie Dzielnicy Mokotów 30-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby dodatkowego oddziału i administracji dla Przedszkola nr 69 przy ul. Narbutta 65/71 w Warszawie 28-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej" 28-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej kosztem miejsc utwardzonych w pasach drogowych ulic gminnych oraz zagospodarowania tych miejsc szata roślinną w ramach realizacji projektu pn. "Zieleń zamiast betonu", finansowanego ze środków Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019" w zadaniu inwestycyjnym "Infrastruktura pieszo rowerowa - realizacja projektów" 27-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Instalacja elektryczna dla potrzeb Przedszkola nr 191 im. Marii Kownackiej w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22” 26-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dostawa mebli do Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie 21-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wymiana dźwigu osobowego w ramach zadania remontowego p.n.: „ Remont windy osobowej i schodołazu w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 przy ul. Św. Bonifacego 10” w Warszawie 21-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont chodników na terenie ogrodu i placu zabaw w Przedszkolu nr 144 przy ul. Wiktorskiej 95/97 w Warszawie 20-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie z uwzględnieniem konsultacji społecznych opracowania p.t. Program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie 19-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych ulic gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów 12-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane