logo.png
19115_logo1.png
baner.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
bannery_260 x 90.png
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 879
3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Wykonanie systemów ekspozycyjnych jako pierwszego wyposażenia do budowanego Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK Kadr (rewitalizacja)”. 16-05-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów – II etap, wzdłuż budynku nr 20, słup P3, P4, P5 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów” Przebudowa oświetlenia ul. Kolady – II etap, latarnie P4, P5, P6, P7, P8, P9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Kolady” 15-05-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie robót budowlanych zadania pn.: Realizacja projektu Wielofunkcyjne boisko sportowe Królówka w X Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Woronicza 8 w Warszawie finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2017. 15-05-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa Placu Zabaw w Przedszkolu nr 80 w ramach zadania pn. „Realizacja projektu Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej” przy ul. Łukowej 4 w Warszawie, finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego 2017 15-05-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  5 /  WAG /  2017 Dostawa artykułów biurowych do magazynu Urzędu Dzielnicy Mokotów na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. 12-05-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Noworacławickiej od odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w/w dokumentacją. 11-05-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zabezpieczenie urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu z ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie 10-05-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  10 /  ZSD /  2017 Organizacja i przeprowadzenie Mokotowskiej Piłkarskiej Sztafety Pokoleń 2017. 10-05-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  11 /  ZSD /  2017 Pełnienie funkcji koordynatora i sędziego boiskowego (1osoba)/sędziego boiskowego (3 osoby) , zapewnienie opieki medycznej (2 osoby) oraz zapewnienie obsługi technicznej (2 osoby) podczas Mistrzostw Mokotowa w dwa ognie dziewcząt i chłopców szkół podstawowych w ramach 50. W.O.M. Ogłoszenie skierowane jest do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 10-05-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Letnie oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie kompleksu „A” Dzielnicy Mokotów w Warszawie 27-04-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png