Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 908
3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Dostawa i montaż wyposażenia kuchni – jako pierwsze wyposażenie budynku Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10” 11-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie Opróżnianie koszy ulicznych na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie, zakupionych w ramach realizacji projektu „Nowe kosze dla Starego Mokotowa na ulicach zarządzanych przez dzielnicę” – finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019 09-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
„Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4” – III etap – wymiana nawierzchni pieszo-jezdnej 08-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 08-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa drogi publicznej ul. Wojskowej Służby Kobiet, budowa ul. Grupy AK Kampinos (6 KDL) oraz utwardzenie terenu handlowego wraz z uzbrojeniem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK Broda do ul. Grupy AK Kampinos, budowa odcinka ul. Grupy AK Kampinos i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska” 05-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wypompowanie wody z dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów 05-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont elewacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul.Puławskiej 97 w Warszawie 04-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa boisk w Szkole Podstawowej nr 212 przy ul. Czarnomorskiej 3 w Warszawie dla zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów" finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2019 w ramach projektu "Sportowa odnowa - renowacja boiska Szkoły podstawowej nr 212" 04-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  5 /  WAG /  2019 Dostawa wody źródlanej pod nazwą handlową "Żywiec Perła" 02-04-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  15 /  WSZ /  2019 Zorganizowanie 14 - dniowego turnusu profilaktycznych dla 80-osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat. 01-04-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane