logo.png
19115_logo1.png
baner.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
bannery_260 x 90.png
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 760
3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dwóch placów zabaw wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacjami w ramach zadań inwestycyjnych pn.: 1. Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13 2. Przebudowa placu zabaw w przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35 28-06-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont drogi wewnętrznej od ul. Wiktorskiej do Przedszkola nr 139 w Warszawie 26-06-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu ECDL CAD 2D dla 75 uczestników projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, poddziałania 10.1.1, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA .10.01.01-14-3923/15-00 z dnia 17.10.2016 r. 23-06-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie - I etap w ramach zadania inwestycyjnego p. n. : "Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul.Marynarskiej 2/6". 21-06-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy skweru w ramach zadania inwestycyjnego pn. realizacja projektu skwer "Siekierki Centrum" finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2017. 21-06-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m. st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom. 20-06-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  16 /  ZSD /  2017 Pełnienie funkcji instruktora w czasie zajęć szkoleniowych „Wakacje z Baseballem” w Szkole Podstawowej nr 205 ul. Spartańska 4. 20-06-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14 20-06-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont schodów w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 w Warszawie. 16-06-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56”. 16-06-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png