Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 1144
3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  3 /  WPK /  2018 Wykonanie kalendarzy trójdzielnych, plakatowych oraz biurkowych. 17-10-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  5 /  WOŚ /  2018 Utrzymanie ujęcia wody znajdującego się na terenie Szpitala Czerniakowskiego przy ul. Stępińskiej 19/25 oraz utrzymania punktu poboru wody i stacji uzdatniania wody przy ul. Wielickiej 40. 15-10-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  12 /  WID /  2018 Opracowanie analizy skutków wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na ul. Bałuckiego, polegającej na odwróceniu kierunku ruchu na odcinku pomiędzy ul. Olkuską a ul. Ursynowską, w obszarze jej wpływu. 12-10-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  4 /  WOŚ /  2018 Dostawa skrzynek dla jerzyków i wróbli realizowaną w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2018 r. projekty: „Chrońmy jerzyki i wróble na Sielcach i Czerniakowie” – rejon 3, „Chrońmy jerzyki i wróble na Wierzbnie i Starym Mokotowie” – rejon 6 oraz „Chrońmy jerzyki i wróble na Służewiu i os. Służew nad Dolinką” – rejon 7. 12-10-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów 12-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot Curie 14 w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot Curie 14” w Warszawie – etap II. 11-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dzierżawa kserokopiarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Mokotów 10-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Mokotów 10-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa ul. Włoskiej 09-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Świadczenie powszechnych usług pocztowych, obejmujących przesyłki, które muszą posiadać urzędowe potwierdzenie nadania u operatora wyznaczonego 09-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane