Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 853
3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  2 /  WID /  2019 Wykonanie remontu oświetlenia drogi wewnętrznej ul. Nałęczowskiej w Warszawie. 31-01-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kanalizacji deszczowej w ul. Piaseczyńskiej na odc. od ul. Dolnej w kierunku ul. Belwederskiej w Warszawie. 31-01-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul.Zawrat 22 w Warszawie 31-01-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WSN /  2019 Sukcesywna publikacja ogłoszeń w formie czarno – białej w gazecie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym o łącznej powierzchni 2.250cm2. 30-01-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  2 /  WSN /  2019 Publikacja ogłoszeń w formie czarno–białej w gazecie codziennej o zasięgu lokalnym tj. obejmującym obszar min. powiatu m. st. Warszawy, max. województwa mazowieckiego lub w dodatku o zasięgu lokalnym tj. obejmującym obszar min. powiatu m. st. Warszawy, max. województwa mazowieckiego do gazety o większym zasięgu o łącznej powierzchni 2.000 cm2. 30-01-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Remont części placu zabaw w Przedszkolu Nr 108 przy ul. Olszewskiej 7/9/11 w Warszawie 30-01-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 29-01-2019 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika i zagospodarowania terenów zieleni w ul. Karczocha w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Infrastruktura pieszo-rowerowa – realizacja projektów" (projekt "Budowa chodnika i rewitalizacja zieleni po zachodniej stronie ul. Karczocha") ujętego w Budżecie Partycypacyjnym na 2019 25-01-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont izolacji ścian fundamentowych wraz z remontem piwnic w Przedszkolu nr 189 przy ul. Lenartowicza 27 w Warszawie. 24-01-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont instalacji grzewczej wraz z węzłem ciepłowniczym w Przedszkolu nr 151 ul. Zacisznej 3 w Warszawie 24-01-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane