Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 1144
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Termomodernizacja Przedszkola nr 288 przy ul. Marzanny 8 w Warszawie w zakresie elewacji i wymiany stolarki wraz z wykonaniem przebudowy instalacji wentylacji pomieszczeń w budynku wraz z ociepleniem i pokryciem dachu oraz przebudowa instalacji odgromowej –I etap, w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Termomodernizacja Przedszkola nr 288 przy ul. Marzanny 8 " 23-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  4 /  WPK /  2018 Wykonanie kubków promocyjnych. 23-10-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Gotarda w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielogodzinnego z usługami na parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda – prace przygotowawcze 23-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zagospodarowanie terenu ogrodu przy ul.Różanej róg ul.Grażyny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu „udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom zrekultywowanego Ogrodu ul.Różana 20 róg ul.Grażyny a parkingiem szpitalnym” finansowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018. 19-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Roboty budowlane polegające na remoncie chodnika drogi wewnętrznej ul. Nałęczowskiej pomiędzy ul. Buską i ul. Żegiestowską w Warszawie w ramach zadania remontowego pod nazwą „Remont ul. Nałęczowskiej pomiędzy Buską i ul. Żegiestowską” 19-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  3 /  WIN /  2018 Zakup 10 sztuk komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem. 19-10-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  4 /  WIN /  2018 Połączenie jednostek m.st. Warszawy Urzędu Dzielnicy Mokotów za pomocą łączy światłowodowych typu „ciemne włókno” o minimalnej przepustowości 1 Gb/s do stałej transmisji danych. 19-10-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Budowa kanalizacji deszczowej i ściekowej wraz z separatorem tłuszczu dla budowanego Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A w Warszawie na działce ew. nr 39 z obrębu 10-211 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A” 18-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  13 /  WID /  2018 Roboty malarskie w pomieszczeniach po Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13 w Warszawie. 17-10-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Dowóz 6 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do szkół i placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom 17-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane