logo.png
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
BEZPIECZENSTWO.jpg
SJP.jpg
osir_logo_cale strona.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
Nowy-1.jpg
baner.png
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 908
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Przebudowa instalacji grzewczej budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p. n. : "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3". 16-01-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WIN /  2018 Serwis pakietu programów firmy INFO-SYSTEM eksploatowanych w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów w miesiącach luty - październik 2018 r. 16-01-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 12-01-2018 Plan postępowań o udzielenie zamówienia
DPC /  22 /  WSZ /  2018 Sporządzenie opinii przez biegłego – psychologa, w tym wykonanie czynności polegających na przeprowadzeniu badań psychologicznych i sporządzeniu (wspólnie z psychiatrą) opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 31 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami) i wskazaniu rodzaju zakładu leczniczego, a w przypadku niestawiennictwa osoby badanej, sporządzenie i dołączenie do akt sprawy zaświadczenia o niestawieniu się osoby na badanie. 11-01-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  23 /  WSZ /  2018 Sporządzenie opinii przez biegłego – psychiatrę, w tym wykonanie czynności polegających na przeprowadzeniu badań psychiatrycznych i sporządzeniu (wspólnie z psychologiem) opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 31 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami) i wskazaniu rodzaju zakładu leczniczego, a w przypadku niestawiennictwa osoby badanej, sporządzenie i dołączenie do akt sprawy zaświadczenia o niestawieniu się osoby na badanie. 11-01-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WSN /  2018 Publikacja ogłoszeń w formie czarno – białej w gazecie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym o łącznej powierzchni 6.000 cm 2. 10-01-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  2 /  WSN /  2018 Publikacja ogłoszeń w formie czarno–białej w gazecie codziennej o zasięgu lokalnym tj. obejmującym obszar min. powiatu m. st. Warszawy, max. województwa mazowieckiego lub w dodatku o zasięgu lokalnym tj. obejmującym obszar min. powiatu m. st. Warszawy, max. województwa mazowieckiego do gazety o większym zasięgu o łącznej powierzchni 4.000 cm2 10-01-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  10 /  WSZ /  2018 Prowadzenie poradnictwa w zakresie Procedury Niebieskich Kart w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych przy ul. Bachmackiej 1a i ul. Gagarina 27. 28-12-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  11 /  WSZ /  2018 Prowadzenie poradnictwa w zakresie problematyki przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. Gagarina 27. 28-12-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  12 /  WSZ /  2018 Prowadzenie poradnictwa przez specjalistę terapii uzależnień . W ramach konsultacji prowadzone będą porady dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu oraz osób współuzależnionych od substancji psychoaktywnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym prowadzonym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Gagarina 27. 28-12-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png