Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 853
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z obszaru Dolnego Mokotowa. 15-02-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej i dachu łącznika w XLII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Madalińskiego 22 w Warszawie. 15-02-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Budowa i przebudowa schodów pomiędzy ul. Chocimską i Słoneczną w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "budowa schodów w ul. Słonecznej" - I etap. 14-02-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu spotu i pomieszczeń piwnicznych przy węźle ciepłowniczym w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 w Warszawie. 14-02-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu części Sali gimnastycznej w Szkole podstawowej nr 202 przy ul. Bytnara 19 w Warszawie. 14-02-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu ogrodzenia w Przedszkolu nr 28 przy ul. Naruszewicza 15 oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu ogrodzenia w CLVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Podchorążych 49/61 w Warszawie. 12-02-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  3 /  WID /  2019 Wykonanie 38 projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych Dzielnicy Mokotów, stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom. 12-02-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Usuwanie awarii i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wypompowywanie wody z dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów. 12-02-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  3 /  WAG /  2019 Wykonanie pieczątek, zakup datowników oraz innych artykułów stemplarskich dla Urzędu Dzielnicy Mokotów. 11-02-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WIN /  2019 Zakup 5 szt. tabletów. 04-02-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane