Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 908
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3 w Warszawie 30-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8 w Warszawie w zakresie wymiany instalacji elektrycznej - III etap w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8" 30-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont auli w X Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Woronicza 8 w Warszawie. 25-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont instalacji grzewczej wraz z węzłem ciepłowniczym w Przedszkolu nr 275 przy ul. Piwarskiego 5 w Warszawie 25-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opracowanie projektu remontu tarasu w Przedszkolu nr 144 przy ul. Wiktorskiej 95/97 w Warszawie 25-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  9 /  ZSD /  2019 Organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw Mokotowa w czwórboju lekkoatletycznym szkół podstawowych oraz lekkiej atletyce w kategorii młodzieży i szkół ponadpodstawowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 23-04-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Dowóz 110 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom dla ośmiu Obszarów Mokotowa. 19-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dostawa energii cieplnej do Budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, Woronicza 44A w okresie 01.06.2019 r.- 31.05.2020 r. 18-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  8 /  ZSD /  2019 Organizacja i realizacja projektu „Wspólne soboty – rodzinne ćwiczenia dla wszystkich” do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019”. 15-04-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Termomodernizacja w zakresie ścian fundamentowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73” w Warszawie 15-04-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane