logo.png
19115_logo1.png
baner.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
bannery_260 x 90.png
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 760
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot - Curie 13 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot - Curie 13 - prace przygotowawcze". 06-07-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  8 /  WID /  2017 Remont i adaptacja sali gimnastycznej na salę dydaktyczną wraz z łazienką w Przedszkolu nr 80 przy ul. Łukowej 4 w Warszawie. 06-07-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3. 06-07-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Goraszewskiej w Warszawie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Goraszewskiej” 06-07-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14 06-07-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont nawierzchni drogowych oraz chodników w Przedszkolu nr 274 przy ul. Bokserskiej 32 w Warszawie 05-07-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa ul. Belgijskiej w Warszawie 04-07-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa budynku i terenu przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych ww. dokumentacją. 04-07-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wymiana instalacji c.o. wraz z węzłem ciepłowniczym w XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 03-07-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont chodników: 1) przy ul. Czarnomorskiej na odcinku od ul. Warneńskiej do budynku Szkoły Podstawowej nr 212; 2) wymiana chodnika obok budynku przy ul. Grażyny 16; 3) przy ul. Bernardyńskiej w Warszawie 30-06-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png