logo.png
images.jpg
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
300plus.png
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
SJP.jpg
layout_set_logo.png
osir_logo_cale strona.jpg
Nowy-1.jpg
Nowy-1.jpg
baner.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
nieruchomości.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
baner OW 4.png
big baner oferta.GIF
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 1119
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot Curie 14 w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot Curie 14” w Warszawie – etap II. 11-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dzierżawa kserokopiarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Mokotów 10-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Mokotów 10-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa ul. Włoskiej 09-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Świadczenie powszechnych usług pocztowych, obejmujących przesyłki, które muszą posiadać urzędowe potwierdzenie nadania u operatora wyznaczonego 09-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  12 /  WAG /  2018 Dostawa teczek i pudeł do archiwizacji do magazynu Urzędu Dzielnicy Mokotów na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. 08-10-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  13 /  WAG /  2018 Dostawa prasy w prenumeracie do Urzędu Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, w okresie 02.11.2018 do 31.10.2019 r. 08-10-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  2 /  WPK /  2018 Wykonanie kalendarzy trójdzielnych, plakatowych oraz biurkowych 05-10-2018 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Realizacja w terenie zadań z programu Budżet Partycypacyjny 2018 pn.: 1) Usprawnienie ruchu rowerowego na Sielcach – dwukierunkowo rowerem na ulicach jednokierunkowych; 2) Bezpieczne przejście dla pieszych przez Modzelewskiego; 3) Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Smyczkowej 05-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do placówek oświatowych. 04-10-2018 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png