Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 908
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w Warszawie – I etap dokończenie robót w zakresie dachu wszystkich budynków oraz w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6” 21-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  6 /  WAG /  2019 Zakup i dostawa papieru kserograficznego do magazynu Urzędu Dzielnicy Mokotów. 13-05-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Remont nawierzchni jezdni ul. Czerskiej na odc. od ul. Kaszubskiej do ul. Gagarina w Warszawie 10-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa ul. Włoskiej 10-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania p.n. „Remont ciągów pieszo-jezdnych wraz z wjazdem i odwodnieniem terenu Przedszkola nr 145 przy ul. Goszczyńskiego 17a w Warszawie 09-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w Szkole Podstawowej nr 46 (dawne Gimnazjum nr 11) przy ul. Podbipięty 2 w Warszawie 08-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dowóz indywidualny 7 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa -dom 08-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont dachu, elewacji z remontem tarasu w Przedszkolu nr 170 przy ul. Gandhiego 16 w Warszawie. 08-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m. st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom 08-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Termomodernizacja w zakresie dachu, elewacji, wymiany okien i drzwi w budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9 Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9 w Warszawie” 02-05-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane