Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 943
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji sanitarnych (z wyjątkiem instalacji wentylacji mechanicznej) w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie 12-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w Warszawie – I etap dokończenie robót w zakresie dachu wszystkich budynków oraz w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6” 12-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów" – I etap, finansowanego z Programu Budżet Partycypacyjny 2019 realizowanego w ramach projektu „Otwarte podwórko integracyjne”. 11-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont częściowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 202 przy ul. Bytnara 19 w Warszawie. 10-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Realizacja 3 zadań: 1. "Ogólnodostępne boisko do siatkówki na Czerniakowie" 2. "Trampoliny ziemne przy boisku na ul. Grupy AK Północ" 3. "Podwórkowa trampolina na Czerniakowie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów" finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2019" 10-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14 w Warszawie – w zakresie instalacji elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14” 09-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa węzła ciepłowniczego w budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9 w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9" w Warszawie. 05-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dostawa i montaż mebli – jako pierwsze wyposażenie budynku Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10” 05-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10" 03-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  4 /  WOŚ /  2019 Zakup 68 sztuk koszy na śmieci oraz 54 sztuk wkładów do koszy. 02-07-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane