Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 1002
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ulicgminnych na terenie Dzielnicy Mokotów 18-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 28 przy ul.Naruszewicza 15 w Warszawie 14-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów" finansowanego z Programu Budżet Partycypacyjny 2019 realizowanego w ramach projektu "Otwarte podwórko integracyjne" 09-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  5 /  WOŚ /  2019 Utrzymanie ujęcia wody znajdującego się na terenie Szpitala Czerniakowskiego przy ul. Stępińskiej 19/25 wraz z punktem poboru przy ul. Górskiej; utrzymania punktu poboru wody i stacji uzdatniania wody przy ul. Wielickiej 40 oraz utrzymania punktu poboru wody przy ul. Wiśniowej 35. 09-10-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  11 /  WAG /  2019 Usługa całorocznej konserwacji instalacji sanitarnych oraz drobnych napraw sanitarnych w budynkach Urzędu Dzielnicy Mokotów. 04-10-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Oczyszczanie ulic gminnych w okresie jesiennym na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie - kompleks B 04-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Oczyszczanie ulic gminnych w okresie jesiennym na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie - kompleks A 04-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  10 /  WAG /  2019 Dostawa prasy w prenumeracie do Urzędu Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, w okresie 01.11.2019 do 31.10.2020 r. 03-10-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  9 /  WAG /  2019 Zakup paliw ciekłych. 30-09-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Budowa chodnika w ul. Siekierkowskiej na odcinku od skweru w rejonie skrzyżowania ulic Gościniec i Siekierkowskiej do końca skrzyżowania ul. Siekierkowskiej z ulicą Bluszczańską w Warszawie, dla zadania z Budżetu Partycypacyjnego 2019 pn. "!!! Bezpieczne spacery na Siekierkach - po chodnikach !!!" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów" finansowanego z Budżetu partycypacyjnego 2019 27-09-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane