logo.png
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
baner.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
Nowy-1.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 810
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Dostawa i montaż komputerów i sprzętu elektronicznego jako pierwszego wyposażenia do budowanego Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK Kadr (rewitalizacja)” 11-10-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  12 /  WID /  2017 Przeprowadzenie przeglądu pięcioletniego dróg gminnych i wewnętrznych oraz przeglądu pięcioletniego 2 obiektów mostowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie. 06-10-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  8 /  WOŚ /  2017 Wykonanie robót polegających na montażu wygrodzeń w pasach ulicznych Dzielnicy Mokotów. 05-10-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
"Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12" w Warszawie 05-10-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  13 /  WAG /  2017 Dostawa prasy w prenumeracie do Urzędu Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, w okresie 01.11.2017 do 31.10.2018 r. 02-10-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Przeprowadzenie 240 godzin szkolenia z zakresu programowania procesów technologicznych w oparciu o sterowniki PLC Astraada dla 64 uczestników projektu pn. "Zaprogramuj swoją przyszłość", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.1 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-3923/15-00 z dnia 17.10.2016 r. 02-10-2017 Zamówienie na usługi społeczne
Budowa skweru w ramach zadania inwestycyjnego pn. realizacja projektu skwer "Siekierki Centrum" finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2017. 29-09-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 w Warszawie- I etap 28-09-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie. 28-09-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy 27-09-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png