Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 1002
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  4 /  ZFD /  2019 Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe w związku z realizacją mikroprojektu „Cyfrowy Warszawiak” w ramach projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 06-11-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  3 /  WPK /  2019 Dostawa oznakowanych znakami graficznymi 1 700 sztuk gadżetów promocyjnych i materiałów reklamowych. 05-11-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów 31-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  3 /  ZFD /  2019 Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą w związku z realizacją projektu „Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 29-10-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  2 /  WPK /  2019 Dostawa oznakowanych znakami graficznymi 5 450 sztuk gadżetów promocyjnych i materiałów reklamowych. 29-10-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Budowa drogi publicznej kategorii gminnej klasy D (ul. Maklakiewicza) w ramach zadania inwestycyjnego: pn. „Budowa przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A” 29-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu zieleni ulicznej poprzez montaż wygrodzeń w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Mokotów 24-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów – kompleks A 21-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  7 /  WID /  2019 Realizacja 2 zadań: „Trampoliny ziemne przy boisku na ul. Grupy AK Północ”, „Podwórkowa trampolina na Czerniakowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna – realizacja projektów” finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2019. 21-10-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Remont dróg i przejść w ogrodzie w Przedszkolu nr 139 przy ul.Dąbrowskiego 71A w Warszawie 18-10-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane