Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 943
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
Przebudowa ulicy Goraszewskiej w Warszawie na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Godebskiego etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Goraszewskiej" 02-08-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów 25-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 23-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27 18-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu zieleni osiedlowej przy ul. Batumi 2-4 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu "Integracyjne podwórko- ogród" finansowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018 18-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie. Opróżnianie koszy ulicznych na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie, zakupionych w ramach realizacji projektu "Nowe kosze dla Starego Mokotowa na ulicach zarządzanych przez dzielnicę "finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019. 16-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Zagospodarowanie terenu od ul. Suwak do ul. Racjonalizacji w Warszawie dla zadania inwestycyjnego p.n. „Infrastruktura pieszo – rowerowa – realizacja projektów” (projekt „Zielona ścieżka dla pieszych z osiedla Nowy Mokotów do ul. Racjonalizacji”) finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego 2019. 16-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie. 15-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Wykonanie wyceny wartości nieruchomości 15-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Roboty polegające na zagospodarowaniu terenu ogrodu przy ul. Różanej róg ul. Grażyny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego PN. Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom zrekultywowanego ogrodu ul. Różana róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym" finansowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018. 15-07-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane