logo.png
19115_logo1.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
bannery_260 x 90.png
baner 230x80_02.jpg
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 831
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
PRZEPROWADZENIE 24 GODZIN KURSU z zakresu bezpieczeństwa sieci dla 8 UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „ZAPROGRAMUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020, PODDZIAŁANIA 10.1.1, REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE UMOWY O DOFINANSOWANIE NR RPMA.10.01.01-14-3923/15-00 Z DNIA 17.10.2016 R. 07-04-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Dostawa i montaż siedzisk i dywanów jako pierwszego wyposażenia do budowanego Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Domu Kultury Kadr (rewitalizacja)” 07-04-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu" 07-04-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gościniec 53 w Warszawie 06-04-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  33 /  WSZ /  2017 Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w punkcie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży przy ul. Obrzeżnej 16 a 06-04-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  6 /  WOŚ /  2017 Wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania kanału Piaseczyńskiego. 04-04-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  8 /  ZSD /  2017 Organizacja i realizacja projektu „LEŻAKI W PARKU DRESZERA” do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017. 04-04-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Remont i adaptacja sali gimnastycznej na salę dydaktyczną wraz z łazienką w Przedszkolu nr 80 przy ul. Łukowej 4 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych i montażowych objętych w/w dokumentacją. 04-04-2017 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  7 /  ZSD /  2017 Organizacja i realizacja projektu „Zdrowi na Sadybie: joga, fitness, nordic walking, tai-chi w plenerze” do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017. 31-03-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  6 /  ZSD /  2017 Pełnienie funkcji sędziego zawodów (2 osoby), pełnienie funkcji spikera, zapewnienie opieki medycznej oraz zapewnienie obsługi technicznej podczas Wiosennego Turnieju Piłkarskiego dla dziewcząt i chłopców z mokotowskich szkół gimnazjalnych. 28-03-2017 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png