Tytuł :
Nr1 : Nr2 : Nr3 : Rok : Symbol :
/ / / /
Data wejścia w życie:
Data wprowadzenia :
Liczba znalezionych dokumentów: 1002
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Numer Tytuł zamówienia Data wprowadzenia malejaco Dokument
DPC /  4 /  WIN /  2019 Zakup komputerów stacjonarnych typu All In One z oprogramowaniem. 03-12-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  1 /  WDG /  2019 Konserwacja 88 czteropłomiennych latarni gazowych na ulicach Orężna, Jodłowa, Godebskiego, Kąkolewska, Goraszewska, A. Waszkowskiego (76 szt.) oraz na skwerze Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej (12 szt.) w Warszawie na lata 2019/2020. 28-11-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
DPC /  5 /  ZFD /  2019 Zakup mobilnej szafy na laptopy w związku z realizacją mikroprojektu „Cyfrowy Warszawiak” w ramach projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 13 z dnia 22.08.2019 r. 20-11-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego 14 nieruchomości gruntowych (gruntu), dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019r., poz. 1314 j. t.). 13-11-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  7 /  WOŚ /  2019 Nasadzenia krzewów gatunku cis pośredni w ramach projektu budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Cisy przeciw smogowi między Bełdan 11 i Bełdan 5, a ogrodzeniem szkoły Podstawowej nr 271 oraz przy Orzyckiej. 13-11-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu zieleni ulicznej poprzez montaż wygrodzeń w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Mokotów 13-11-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  18 /  ZSD /  2019 Organizacja i przeprowadzenia Mistrzostw Mokotowa w Bubble Football na mokotowskich obiektach sportowych. 13-11-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów – kompleks A 12-11-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
DPC /  6 /  WOŚ /  2019 Zakup 37 sztuk koszy na śmieci. 08-11-2019 Zamówienia Publiczne do 30 tys. EURO
Roboty związane z montażem ograniczników parkowania w zatokach przy ul. Grupy AK Północ 2 w Warszawie, finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego 2019 r. 07-11-2019 Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EURO
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane