ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Obowiązek właściciela nieruchomości

Przypominamy, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
 
Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz z Uchwały Nr LXI/1631/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.
Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt