logo.png
 
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
1280x610_2.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
SJP.jpg
layout_set_logo.png
osir_logo_cale strona.jpg
Nowy-1.jpg
baner.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
baner OW 4.png
big baner oferta.GIF
grafika
Rekrutacja 2017/2018

Informacje nt. rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Harmonogram spotkań w szkołach podstawowych w ramach rekrutacji rok szkolny 2017/2018.

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa.

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych

Elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa.

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późń. zm.)

Szkoły podstawowe prowadzone przez m.st. Warszawę tworzą tzw. sieć szkół pokrywającą cały obszar Warszawy. 16 marca br. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.  

Na stronie systemu rekrutacji została udostępniona wyszukiwarka obwodów, dzięki której rodzice mogą sprawdzić szkołę obwodową właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych

Elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa.

Oddziały dwujęzyczne tworzone od klasy VII w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy utworzone zostaną w Szkole Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza przy ul. Kazimierzowska 16.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Tutaj znajdują się informacje nt. rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja do placówek wychowania pozaszkolnego

Elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez m.st. Warszawa.

 

 

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png