ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Nowe procedury związane z jawnością procesu inwestycyjnego
Opublikowano: 12.12.2019

 

Od 10 grudnia w Urzędzie Dzielnicy Mokotów obowiązują nowe regulacje i procedury antykorupcyjne. W internecie sukcesywnie publikowane będą m.in. decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

Aby zapewnić pełną transparentność i przejrzystość w procesie wydawania decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji na terenie m.st. Warszawy wprowadzone są nowe rozwiązania, które zwiększą kontrolę społeczną nad toczącymi się w stołecznych urzędach postępowaniami.

Pakiet nowych procedur i regulacji obejmuje publikację w internecie:

  • wydawanych decyzji o warunkach zabudowy;
  • wydawanych pozwoleń na budowę;
  • umów podpisywanych z art. 16 „Ustawy o drogach publicznych”;
  • informacji o wnioskach o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • informacji o zgłoszeniach robót budowlanych;
  • informacji o wnioskach o pozwolenie na budowę;
  • informacji o wnioskach o wydanie warunków zabudowy.

W internecie pojawią się nie tylko bieżące informacje, ale będą również sukcesywnie zamieszczane dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań od początku bieżącej kadencji samorządu, a także te co do których pojawiać się będą wnioski o dostęp do informacji publicznej.

W związku z tym, że zgłoszenia i wnioski wpływające do urzędów nie mogą być publikowane ze względu na prawa autorskie – zamieszczane będą informacje m.in. o tym, kto złożył wniosek lub zgłoszenie i jakiej działki ono dotyczy.

Dzięki temu rozwiązaniu każdy będzie miał wgląd w prowadzone postępowania związane z procesami inwestycyjnymi i zagospodarowaniem przestrzennym Warszawy. Nowe procedury i regulacje wchodzą w życie od 10 grudnia br., informacje dotyczące wcześniejszych postępowań będą stopniowo uzupełniane.

Wykazy i informacje o decyzjach

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt