ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Inwestycje na Mokotowie
Opublikowano: 21.08.2020

Ostatnie kilka lat to czas znaczących zmian i dużych inwestycji, które pozytywnie zmieniły krajobraz dzielnicy. Dzięki wysiłkom Urzędu Dzielnicy Mokotów nastąpiło uporządkowanie organizacji ruchu drogowego, poprawiła się estetyka naszego otoczenia, a także bezpieczeństwo mieszkańców. Budowane są także nowe oraz remontowane istniejące placówki oświatowe, tak aby stworzyć lepsze warunki do nauki i zabawy dla mokotowskich uczniów i przedszkolaków. Poniżej przedstawiamy nasze ostatnie inwestycje.

Budowa ul. Woronicza na odcinku od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury

W bieżącym roku została oddana do użytkowania droga ul. Woronicza na odcinku od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury o długości 847,29 m. Wybudowany odcinek ul. Woronicza od strony wschodniej stanowi kontynuację istniejącej ul. Woronicza, a następnie przebiegając po nowym śladzie został od strony zachodniej włączony do ul. Żwirki i Wigury. Przedmiotem inwestycji była także budowa odwodnienia, oświetlenia, drogi rowerowej i chodników. Wartość inwestycji wyniosła blisko 25 mln zł.

Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury

Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury

Przebudowa ul. Goraszewskiej

Obecnie kończona jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie ul. Goraszewskiej na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Godebskiego. W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia jezdni, chodników oraz odtworzono oświetlenie gazowe. Wartość inwestycji wyniesie ponad 3 mln zł.

Przebudowa ul. Goraszewskiej

Przebudowa ul. Goraszewskiej

Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14

W ramach zadania budowany jest nowy 8-oddziałowy budynek przedszkola wraz z wykonaniem wykończenia wewnętrznego oraz zewnętrznego, zagospodarowania terenu oraz placu zabaw (urządzenie placu zabaw, nawierzchnie placu zabaw, piłkochwyty, ciągi piesze, trawniki, wykonanie nasadzeń drzew, montaż małej architektury). Wartość inwestycji wyniesie ponad 17 mln zł.

Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14

Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14

Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17

W ramach zadania wykonywana jest kompleksowa budowa nowego 6-oodziałowego budynku przedszkola wraz z wykonaniem wykończenia wewnętrznego oraz zagospodarowania terenu. Wartość inwestycji wyniesie ponad 13 mln zł.

Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17

Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17

Budowa przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A

Został wykonany 6-oddziałowy budynek z wykończeniem wewnętrznym, a obecnie procedowane jest pierwsze doposażenie budynku oraz wyposażenie kuchni. Planowane jest dokończenie budowy wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego. Wartość inwestycji wyniesie ponad 10 mln zł.

Budowa przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A

Budowa przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A

Jednocześnie prowadzone są termomodernizacje:

  • budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73, w ramach której wykonywana jest przebudowa węzła cieplnego i wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku. Wartość inwestycji wyniesie ponad 4 mln zł. Dodatkowo wyremontowano dziedziniec szkoły.

budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73

Wyremontowany dziedziniec szkoły, mix zdjęć

  • budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32, w ramach której wykonywana jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa węzła cieplnego, remont dziedzińca oraz modernizacja dwóch sal gimnastycznych. Wartość inwestycji wyniesie ponad 4 mln zł.

budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32

budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32

Ponadto prowadzone są przebudowy:

  • budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60, w ramach której wykonywana jest przebudowa pomieszczeń szkolnych, sal lekcyjnych oraz wymiana instalacji hydrantowej i przeciwpożarowej. Wartość inwestycji wyniesie blisko 6,5 mln zł.

Budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60

Budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60

  • budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość inwestycji wyniesie 5,5 mln zł.

Przebudowa Budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45

Przebudowa Budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt