ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2019
Opublikowano: 09.05.2019

 

Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2019

W sobotę w hali sportowej przy ul. Narbutta 85 młodzi, utalentowani tancerze będą rywalizować w kolejnej edycji Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa organizowanego przez Klub Spor­towy "HAND to HAND 1" oraz współfinansowanego przez Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Na turniej zapraszają Rafał Miastowski Burmistrz Dzielnicy Mokotów oraz Miłosz Górecki Przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów.

Impreza odbędzie się 18 maja 2019 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85, ul. Narbutta 14. Start godz. 9.30, część galowa około godz. 13.30 - wstęp wolny.

Celem imprezy jest wyłonienie najlepszych tancerzy w poszczególnych poziomach zaawansowania, popularyzacja tańca jako formy aktywnego wypoczynku oraz zachowań fair play, a także konfrontacja i wymiana pomysłów oraz doświadczeń pomiędzy klubami i trenerami. Co roku w turnieju bierze  udział od 500 do 1000 dzieci i młodzieży – zawodnicy trenujący taniec sportowy w Klubach. Turnieje na Mokotowie cieszą się coraz większą popularnością i zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Imprezę oceniać będą licencjonowani sędziowie tańca w kategoriach Disco, Disco Freestyle, Hip Hop, Performing Art Improvisation solo oraz w duetach w kategorii Disco oraz Hip Hop. Wielbiciele tańca, dobrej zabawy i sportowej rywalizacji nie będą zawiedzeni. Swoje umiejętności taneczne zaprezentują zawodnicy z klubów tanecznych z Warszawy i okolic, a nawet dalszych regionów Polski.

Szkoła Tańca "HAND to HAND" i Klub Spor­towy "HAND to HAND 1" to zespół ist­nie­jący na Mokotowie od 1988 roku, znany z wielu kon­cer­tów z gwiaz­dami pol­skiej estrady, z licz­nych tele­dy­sków i udziału w pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych. Laureaci róż­no­rod­nych nagród festi­wa­lo­wych, a także wie­lo­krotni mistrzo­wie i wicemistrzo­wie Pol­ski w Disco Dance Fre­estyle, Hip Hop, Show Dance, Mambo i Rock and Roll. Repre­zen­tanci kraju na impre­zach mię­dzy­na­ro­do­wych takich jak Mistrzo­stwa Świata i Europy czy festi­wa­lach dzie­cięco-mło­dzie­żo­wych. HAND to HAND 1 charakteryzuje się  połą­cze­niem tańca nowo­cze­snego z ele­men­tami gim­na­styczno – akro­ba­tycz­nymi.

Zapraszamy wszystkich sympatyków tańca.

plakat promujący imprezę

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt