ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
Wykaz nieruchomości - przekształcenia
Opublikowano: 15.04.2019

W załączniku przedstawiamy wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, co do których przeprowadzono weryfikację i ustalono, że z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło z mocy prawa przekształcenie użytkowania wieczystego we własność (stan na 2 września 2019 roku).

W miarę postępu weryfikacji lista będzie sukcesywnie aktualizowana. Kolejna aktualizacja wykazu nieruchomości planowana jest na 20 grudnia 2019 roku.

Przekształceniu podlegają nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne (ewentualnie na nieruchomości mogą znajdować się budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty czy urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych).

Jeżeli na nieruchomości poza budynkami mieszkalnymi oraz innymi obiektami umożliwiającymi korzystanie z budynków mieszkalnych znajdują się budynki o innej funkcji (np. usługowej), to nieruchomość podlega przekształceniu wyłącznie w sytuacji, kiedy powierzchnia użytkowa budynków o innej funkcji niż mieszkalna nie przekracza 30% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na nieruchomości.

Nieruchomość jest definiowana poprzez księgę wieczystą (może składać się z kilku działek).

Nie podlegają przekształceniu z mocy prawa nieruchomości zabudowane wyłącznie garażami.

Urzędowym dokumentem potwierdzającym ostatecznie, że nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie.

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt