ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Relacja - Święto Szkoły w LXV LO
Opublikowano: 15.03.2019

Wieloletnią tradycją LXV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema są organizowane w marcu każdego roku Święta Szkoły, w czasie których szkolna społeczność wspólnie z zaproszonymi gośćmi przeżywa ten wyjątkowy dzień. Co roku szkoła gości wybitne osobistości, nieprzeciętnych patriotów, artystów oraz naukowców, a także absolwentów liceum.

Jednym z głównych celi wychowawczych LXV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema jest budowanie wśród uczniów szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski. Dlatego też tegoroczne Święto Szkoły przypadające w szczególnym dla Polski jubileuszowym roku wzorem lat ubiegłych porusza równie istotne tematy. 30 lat temu, 6 lutego 1989 r. w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie rozpoczęły się obrady okrągłego stołu, a porozumienie podpisane 5 kwietnia 1989 r. między opozycją solidarnościową a władzą znacząco wpłynęły na upadek systemu komunistycznego i przemiany polityczne zarówno w Polsce, jak i Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku mija także 15 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W uroczystości mającej miejsce 15 marca uczestniczył burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, który wygłosił przemówienie i złożył wyrazy uznania za wszelkie dotychczasowe cenne dokonania uczniów i grona pedagogicznego oraz za rzetelną pracę w wychowywaniu, wpajaniu właściwych wartości oraz kształtowaniu charakterów młodych ludzi. Burmistrz życzył także wszystkim uczniom, absolwentom, pracownikom pedagogicznym i administracyjnym oraz tym, którzy w przyszłości będą uczyć się i pracować w murach tej szkoły aby w ich sercach „ zawsze brzmiały ideały wyznawane przez Patrona Szkoły – gen. Józefa Bema, a więc Wolność, Równość, Braterstwo i Patriotyzm”.

Burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski podczas przemówienia

Uczniowie LXV LO podczas Święta Szkoły

Święto Szkoły w LXV LO

Święto Szkoły w LXV LO

Święto Szkoły w LXV LO

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt