ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Przekazania sztandaru Pułku AK "Baszta"
Opublikowano: 30.11.2018

PRZEKAZANIE SZTANDARU PUŁKU AK BASZTA POD OPIEKĘ UCZELNI ŁAZARSKIEGO

Pułk AK Baszta jest nierozerwalnie związany z historią Mokotowa. Podczas Powstania Warszawskiego od 1 sierpnia do momentu kapitulacji 27 września 1944 r. oddziały Baszty walczyły na Górnym i Dolnym Mokotowie; Sielcach, Czerniakowie i Sadybie, brały też udział w wielu akcjach bojowych, zdobywając broń od wroga. Za zasługi podczas Powstania Warszawskiego, Pułk "Baszta" został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

Co roku na Mokotowie, w miejscach krwawych walk upamiętnionych tablicami i pomnikami odbywają się uroczystości z udziałem byłych powstańców – kombatantów Pułku AK Baszta, których niestety, z roku na rok, jest wśród nas coraz mniej.

26 listopada 2018 r. odbyło się przekazanie sztandaru Pułku AK Baszta pod opiekę Uczelni Łazarskiego.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod tablicą poświęconą założycielowi uczelni, a jednocześnie żołnierzowi Pułku AK Baszta - Ryszardowi Łazarskiemu.

Jako uczestnik zgrupowania był on uhonorowany licznymi odznaczeniami: Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, a także Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wiązanki złożyli: kombatanci zrzeszeni w Środowisku Żołnierzy Pułku Armii Krajowej Baszta i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych: Eugeniusz Tyrajski i Tadeusz Kostarski, zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów Krzysztof Skolimowski, przedstawiciele uczelni: prezydent Juliusz Madej, rektor Tomasz Braun oraz sekretarz uczelni Krystyna Fórmaniak. W spotkaniu również wzięli udział Janusz Badura i Lucyna Nachorska – kombatanci związani ze środowiskiem Pułku AK Baszta.

Przekazania sztandaru dokonali przedstawiciele Jednostki Wojskowej 2414 Pułku Ochrony  im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy–Długoszowskiego, którą reprezentowali: ppłk. Dariusz Bykowski i mjr Władysław Dembiński.

Sztandar Pułku AK Baszta będzie od tej chwili nobilitował Izbę Pamięci, która  została utworzona na terenie Uczelni Łazarskiego w  celu  promowania i pielęgnowania  pamięci o Powstaniu Warszawskim.

Kwiaty przy tablicy upamiętniającej założyciela uczelni i żołnierza AK Baszta – Ryszarda Łazarskiego złożyli  kombatanci Pułku Armii Krajowej Baszta, zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów - Krzysztof  Skolimowski oraz przedstawiciele uczelni.

W uroczystości przekazania sztandaru Pułku Armii Krajowej Baszta i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych wzięli udział: kombatanci Eugeniusz Tyrajski, Tadeusz Kostarski, Janusz Badura i Lucyna Nachorska, zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów - Krzysztof  Skolimowski,  przedstawiciele Uczelni Łazarskiego:  prezydent  Juliusz  Madej, rektor Tomasz Braun, sekretarz uczelni -Krystyna Fórmaniak oraz przedstawiciele Jednostki Wojskowej 2414 Pułku Ochrony  im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy –Długoszowskiego: ppłk.  Dariusz Bykowski i  mjr Władysław Dembiński.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt